ข้าวต้มใส่คึ่นช่าย
ได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน เช้าวันแรกคือข้าวต้มใส่โปรตีนเกษตรและคึ่นช่าย สารภาพว่าเป็นคนไม่ชอบผักชนิดนี้เป็นอย่างมากเพราะมันฉุน ผักอีกอย่างที่ไม่ลอบคือเซเลอรี่เพราะมันให้รสและกลิ่นคล้ายๆกัน

แต่มาปฏิบัติธรรมก็ควรพิจารณาอาหารให้ดีและนี่เป็นอาหารที่อุบาสกอุบาสิกาให้ทานมา เราไม่ควรเรื่องมาก และถ้าพิจารณาข้าวต้มใส่คึ่นช่ายนี้ให้ดีก็เปรียบดังชีวิตที่ต้องมีสิ่งที่เราไม่ชอบใจปะปนอยู่อย่างแน่นอน เราจะมีวิธีจัดการยังไงกับมัน

สำหรับคึ่นช่ายมื้อนี้ก็เพียงยอมรับมันว่าเป็นส่วนประกอบของอาหาร กินไม่กี่คำเดี๋ยวก็หมดแล้ว

แต่...วันต่อมาและวันต่อๆไปจนครบ 7 วัน มื้อเช้าก็ยังเป็นข้าวต้มที่ใส่คึ่นช่ายเหมือนเดิม แน่นอนก็ใช้วิธีพิจารณาอาหารแบบเดิมทุกวัน ก็ผ่านมาได้

แม้เรื่องอุปสรรคเล็กๆน้อยๆ การมีสติจะทำให้เกิดปัญญาในการก้าวผ่านไปได้

SHARE
Writer
goodview
Professional IT
Japanism, Dhamma, Photograph

Comments