รับรู้,ต้องการ

    หากรับรู้มีชีวิต สิ่งที่มันจะ 'คิด' คือ?
เช่นเดียวกันหากต้องการมีชีวิต สิ่งที่มันจะ 'รู้สึก' คือ?


รับรู้เหมือนจะเป็นคนที่ 'รู้' แต่ก็ 'ไม่รู้'
ต้องการเหมือนจะ 'รู้สึก' แต่ก็ 'ดับมืด'

รับรู้และต้องการอาศัยอยู่ในที่ๆเดียวกันมานาน แต่ทั้งสองกลับปรารถนาที่จะให้พวกเขาแยกออกจากกัน 

พวกเขาไม่ได้เดินทางไปในทางเดียวกัน ออกจะเดินสวนทางกันซะส่วนใหญ่ มีบ้างเป็นครั้งคราวที่ทั้งคู่จะจับมือพร้อมใจกันเดิน แต่ในขณะที่เดินอยู่ก็คอยขัดขาซึ่งกันและกัน 

พวกเขาทำแบบนั้นซ้ำๆจนไม่สามารถที่จะไปข้างหน้าโดยเร็วได้ เมื่อคนนึงตัดสินใจจะเดิน อีกคนก็จะพูดในสิ่งที่ตรงกันข้ามทำให้ไม่สามารถก้าวขาเดินได้แม้สักก้าว 

พวกเขาจะทำอะไรที่ผาดโผนเสมอ เพียงแต่ความผาดโผนที่ขัดแย้งกันดูจะเป็นการทำอย่างระมัดระวังซะมากกว่า

หากการเดินทางคือการเดินบนเส้นด้าย รับรู้กับต้องการที่อยู่ฝั่งซ้ายและขวาจะต้องสมดุลซึ่งกันและกัน เพราะถ้าหากคนนึงหนักเกินไป ทั้งคู่ก็จะร่วงโรยจากเส้นด้ายเส้นนั้นไปพร้อมๆกัน
SHARE

Comments