แด่ ผู้ที่กำลังค้นหาตัวเอง
'ตัวตน' ไม่ใช่สิ่งที่จะ 'คงที่' อยู่ตลอดไป
มันเป็นของเหลวที่พร้อมจะเปลี่ยนรูปร่าง
เปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุมันอยู่
ซึ่งหากใครคิดว่าภาชนะนั้นคือ 'ตัวเอง'
คุณคิดผิดแล้ว

ภาชนะที่ว่าคือสิ่งที่เรียกว่า 'สังคม'
เราอาจจะมีตัวตนก้อนกลมๆ ติดตัวมา
แต่เราไม่มีสิทธ์จะทำอะไรกับมันได้
สังคมรอบตัวเท่านั้นที่มีสิทธิ์

มันจึงเป็นความสำคัญมาก
ในการเลือกสังคมที่เราจะไปอาศัยอยู่
เพราะมันส่งผลต่อรูปร่างของตัวตนของเรา

คุณไม่มีทางเป็นคนดีในกลุ่มคนชั่ว
คุณไม่มีทางเป็นคนเอื้อเฟื้อในกลุ่มคนเห็นแก่ตัว
คุณไม่มีทางเป็นคนซื่อสัตย์ในกลุ่มคนคดโกง
คุณไม่มีทางเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับสังคมที่คุณอยู่

คุณอาจเคยต้องการแสวงหาตัวตน
ออกเดินทางเพื่อเจอคนใหม่ๆ หรือสถานที่ใหม่ๆ
แต่นั่นไม่ช่วยอะไรหรอก
เพราะไม่กี่วัน คุณก็กลับมาทำงานที่เดิม
เจอคนกลุ่มเดิม และตัวตนคุณก็จะเป็นไปตามนั้น

มันจึงเป็นความสำคัญมาก
ที่จะหาที่อยู่ที่เหมาะสมให้แก่ตัวเอง
อย่ารอเวลา อย่ารอโอกาส 
เพราะนานวันเข้าคุณจะกลายเป็นสิ่งที่คุณเกลียด
และคุณจะลืมไปเลยว่าคุณเคยเกลียดมันมาก่อน

อย่างที่บอกไปแล้วว่าตัวตนไม่ใช่สิ่งที่คงที่
มันมีทางที่จะเปลี่ยนได้อยู่เสมอ
แต่นั่นคือกรณีที่คุณยังหลงเหลือความคิดอยู่
ความคิดที่ครั้งหนึ่งทุกคนเคยมี

'ไม่อยากเป็นแบบสังคมรอบตัวตอนนี้'


แด่ ผู้ที่กำลังค้นหาตัวเอง
SHARE
Written in this book
แด่ เธอ
ผลงานชุดแรกใน storylog แห่งนี้ จะพยายามเขียนต่อไปเรื่อยๆ อยากให้สถานที่แห่งนี้คงอยู่ตลอดไป ผู้เขียน 'แด่ เธอ'

Comments