บริหารนิสัยคนตามโหราศาสตร์
ปัญหาสำคัญของการบริหารคือเรื่องของ “คน“
เพราะ “คน“ เป็นสิ่งที่เข้าใจยาก
ความต้องการที่ต่างกัน ระดับความดื้อที่มีมา
ความฉลาด รอบรู้ หรือความอดทนต่อสิ่งต่างๆ
ดังนั้นจึงมีหลักการคิดมากมายออกมา
เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ของคนในแต่ละวัย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ GEN ต่างๆ 
ก็ทำมาเพื่อตอบสนองการแก้ปัญหาของการบริหาร “คน“

หลังจากศึกษาเรื่องต่างๆ ในปัญหาทางชีวิต
ของคน ทั้งด้านจิตวิทยา GEN หรือ คน 5 ประเภท 
คำตอบต่างๆ มีทั้งที่แนวโน้มที่เป็นไปตามนั้น สามารถคาดเดาลักษณได้ แต่สิ่งหนึ่งที่จะพบอยู่บ่อยครั้ง คือ การเข้าลึกคิดความคิดที่หลบซ่อน
ในตัวบุคคล

หลังจากศึกษาความรู้ด้านโหราศาสตร์ 
ทำได้พบอีกข้อของการจัดการปัญหาเรื่องคน
นั่นคือการเข้าใจลักษณะนิสัยตามพื้นฐานที่มีมาแต่เกิด 

ตรงนี้กลายเป็นเรื่องจุดสำคัญเพราะสามารถ จะไปตอบความคิดข้างในของ “คน“ หรือลักษณะภายนอกที่แสดงออก

คนมีความลึกลับในตัวตนมีทั้งเปิดเผยและปกปิด ตามหลักการตามจิตวิทยาในเรื่องคาดหวังให้คนอื่นมองเราเป็นแบบไหน 

สาเหตุหลักของปัญหา คือ คน เพราะคนนั้นมีทั้งการปกปิดและเปิดเผยในตัวตนคนเดียวกัน


ดังนั้นจึงจะเสนอคิดแนวคิด โดยการนำวิชาโหราศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบริหารคน
ตามลักษณะต่างๆตามหลักโหราศาสตร์ 
และอธิบายถึงศาสตร์ร่วมอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกันในแนวคิดสำหรับค้นหาความเข้าใจในการบริหารคน มากขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นการเข้าตนเอง คนรอบข้าง หรือเพื่อนฝูงในกลุ่ม ว่าบุคคลเหล่านี้มีแนวโน้มทัศนคติความคิดและพฤติกรรมจะไปทางไหนมากที่สุด


SHARE

Comments