"ทุ่งดอกไม้น่าทึ่ง"

ฉันมองเห็นทุ่งดอกไม้น่าทึ่ง...

จินตนาการตนเอง  ในท่ามกลางหมู่มวลดอกไม้นั้น
ถูกล้อมรอบด้วยความงดงาม 
อยากไปอยู่ตรงนั้นเสียจริง

เดินหน้า เดินหน้า เดินหน้า...

ความงามที่ฉันใฝ่ฝัน

เดินหน้า เดินหน้า...

ใกล้จะถึงแล้วตรงนั้น

เดินหน้า...

ในที่สุด  ฉันก็มาถึงกึ่งกลางหมู่มวลดอกไม้
ในที่สุด  ฉันก็ได้มีความงามทั้งหลายแวดล้อม

แวดล้อม... รอบๆ
ฉันเริ่มมองไปรอบๆ

ฉันจึงพบว่า...

การล้อมรอบ  มันไม่สมบูรณ์เสียแล้ว
ฉันได้เหยียบย่ำทำลาย ดอกไม้งามทั้งหลาย ตลอดทางที่มา

ทุ่งดอกไม้น่าทึ่งของฉัน  มีบาดแผลเสียแล้ว.(บทบันทึกโดย... อินถา โชตะนะ / สิงหาคม 2562)
SHARE
Writer
InthaChotana
Infinite Rambler
เราไม่อาจต้านทานกระแสแห่งถ้อยคำที่ดำเนินผ่านหัวใจ คงทำได้เพียงบันทึกบางส่วนของมันไว้ ตราบเท่าที่พอจะมีสติรู้ตัว (บทบันทึกโดย.. อินถา โชตะนะ)

Comments