ต ํา น า น ช า ว น า
กระดูกสันหลัง ของเราก็คือชาวนา
ผู้พลิกผืนดินผืนป่า ปลูกข้าวเลี้ยงเรามานาน
แต่มาวันนี้ กระดูกสันหลังเรานั้น
กำลังกลายเป็นตำนาน ตำนานของชาวนาไทย

เจ้าทุยนั้นไง ก่อนเคยลากไถคู่นา
เดี๋ยวนี้ถูกลืมไร้ค่า โอ้ชาวนาคือรายต่อไป
เกิดเป็นคนจน ทนทำอยู่กับนาไร่
คืนวันผันเปลี่ยนสมัย นาไร่จะทำไม่มี

ชาวนาเรา ปลูกข้าวหว่านดำกันมา
วันนี้คนที่ทำนา มิใช่ชาวนาเสียนี่
เทคโนสมัย มากมายเข้ามาแทนที่
มีไว้รองรับเศรษฐี ที่เราเรียกว่านายทุน

เขาคือคู่แข่ง แย่งที่ทำนา
คนจนหมดแรงอ่อนล้า ถึงคราชีวิตสิ้นสูญ
ต้องหมดหนทาง กลายเป็นลูกจ้างนายทุน
บ้างสุดแท้แต่เวรบุญ บ้างไปคลุกฝุ่นกันในโรงงาน...
SHARE
Writer
Lava
ผู้เฒ่าธรรมดา
เจ้าปัญหา จอมโวยวาย

Comments