โรงเรียนมาลัยพิมพ์ดีดสัมผัส-คอมพิวเตอร์ จังหวัดพะเยา
                                    หลักสูตรคอมพิวเตอร์ ProCom Studio 
Microsoft Office
     Microsoft Office เบื้องต้น
     Microsoft Word
     Microsoft Powerpoint
     Microsoft Excel Basic
     Microsoft Excel Advance

Graphic Design
     Adobe Photoshop Basic
     Adobe Illustrator Basic
     Adobe InDesign
     Logo Design
 
Web Design
     Adobe Dreamweaver Basic
     การเขียน Blog

Animation
     Adobe Flash Player Basic

Film Making      
     Adobe Premiere Pro Basic
     Adobe After Effects Basic
     Windows Movie Maker

การใช้ Windows
การสร้างร้านค้าออนไลน์
การซ่อม ประกอบ คอมพิวเตอร์
 


                         เวลาทำการ 09:00 - 18:00 น. ทุกวัน เบอร์โทร -

                                      โรงเรียนมาลัยพิมพ์ดีดสัมผัส-คอมพิวเตอร์
                                         เลขที่ 420 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง
                                   อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000

SHARE

Comments

NNutsz
5 years ago
ใครสนใจเรียนคอมพิวเตอร์ สามารถติดต่อได้นะครับ
Reply