แด่ รอยยิ้มและหยดน้ำตา
ความเสียใจกับรอยยิ้มเหมือนกัน
เราไม่สามารถทำให้มันหมดไปได้
ด้วยการมอบให้ใครคนอื่น

ยิ้ม แล้วคนที่เห็น ก็จะยิ้ม
เสียใจ แล้วคนที่สัมผัสได้ ก็จะเสียใจ

ทั้งรอยยิ้มและความเสียใจ
ต่างก็เป็นสิ่งวิเศษบนโลกใบนี้
เพียงแต่แนวทางรับมือกลับตรงกันข้าม

ยิ้มใส่คนอื่นให้บ่อย เพื่อเพิ่มรอยยิ้ม
ไม่มีใครเป็นเจ้าของรอยยิ้มแต่เพียงผู้เดียว

แต่ความเสียใจ มีเจ้าของของมัน
อย่าหวังตามหาใครเพื่อลบความเสียใจ
เพราะคนที่ลบความเสียใจได้
คือ เจ้าของความเสียใจเพียงคนเดียว

แด่ รอยยิ้มและหยดน้ำตา

SHARE
Written in this book
แด่ เธอ
ผลงานชุดแรกใน storylog แห่งนี้ จะพยายามเขียนต่อไปเรื่อยๆ อยากให้สถานที่แห่งนี้คงอยู่ตลอดไป ผู้เขียน 'แด่ เธอ'

Comments