MDRT IFA สัปดาห์ที่ 4 :ฉลาดบริหารหนี้ระยะสั้นให้เป็นศูนย์
MDRT IFA สัปดาห์ที่ 4:ฉลาดบริหารหนี้ระยะสั้นให้เป็นศูนย์

เริ่มเปิดการสัมมนาสโมสร MDRT IFA ตรงเวลา:สื่อ Social Media กับงานตัวแทนที่ปรึกษาฯ
วันนี้ได้มีการสำรวจการใช้สื่อ Social Media ของสมาชิกที่เข้าสัมมนาว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร โดยมี 2 Social Media ที่สำคัญคือ
1. Facebook
2. Line

ประเทศไทยในยุค 4 G กระแสการตื่นตัวของ Marketing Online ถูกกระตุ้นและมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในทุกช่องทาง เพราะถนนแห่งการสื่อสารเส้นนี้มีความกว้างและความเร็วในการเดินทางทั่วถึงกันอย่างเท่าเทียมกันแล้ว ดังนั้นจุดวัดความแข็งแกร่งนั้นคือ Content หรือเนื้อหาสาระของสิ่งที่ต้องการนำเสนอต่อผู้บริโภคว่า "ชอบมั๊ย? ใช่หรือเปล่า?" ตัวตนหรือ DNA ของสินค้า/การบริการ(รวม ๆ แล้ว เราเรียกว่า แบรนด์ Bland) จึงต้องมีประโยชน์อย่างแท้จริง และสื่อสารอย่างมีคุณค่า(Value) ต่อลูกค้า ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น ลูกค้าต้องการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้องและซื่อสัตย์ จริงใจอีกด้วย
ีข้อมูลจากกูรูในด้าน Social Media โดยคุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กรรมการบริหาร บริษัท โธธ โซเชียล จำกัด ได้เผยสรุปสถิติประชากรคนไทยที่ใช้ Social Media ในปี 2015 อัพเดตล่าสุด ณ เดือนพฤษภาคม 2016 มีดังนี้
-คนไทยใช้ Facebook 41 ล้านคน โตขึ้น 17% คิดเป็น 60% ของประชากรไทย ส่วน Facebook Page ไทย มีมากถึง 7 แสนเพจ
-สัดส่วนเพศชาย:หญิง ที่ใช้ facebook 21:20 เป็นปีแรกที่ผู้ชายใช้ facebook มากกว่าผู้หญิง
twitter 5.3 ล้านราย active 1.2 ล้านคน โตขึ้น 18%
-คนไทยใช้ Instagram 7.8 ล้านคน โตขึ้น 74% มียอด Active User 1 ล้านราย
-คนไทยใช้ Line 33 ล้านคน

จากข้อมูลข้างต้นประเด็นก็คือว่า ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคลจะใช้สื่อ Social อย่างสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสมอย่างไร? ปัจจุบันนี้มีผู้คนในอาชีพเริ่มทำเพจให้ความรู้ด้านวางแผนทางการเงินมากขึ้น ประชาสัมพันธ์การบริการ ให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าทางสื่อ Social มากขึ้น ซึ่งสมาชิกทุกคนควรได้ฝึกติดตามข่าวสารและเรียนรู้วิธีใช้สื่ออย่างเป็นประโยชน์โดยยกตัวอย่าง 2 เพจซึ่งเพิ่งเปิดมาได้ไม่นานคือ
1. MDRT IFA เป็นเพจที่ให้ความรู้ด้านระบบการฝึกตนเองให้เป็น MDRT โดยกระบวนการกลุ่มมีโค้ช และระบบเรียนรู้คุณภาพสูงเพื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล IFA แบบฝึกปฏิบัติจริง
-มองในมุมมองของลูกค้าที่จะได้ประโยชน์จากข้อมูลในเพจนี้คือ ได้รู้ว่าการฝึกฝนตัวแทนที่ปรึกษาคนนึงต้องมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อเป็นคนที่รู้จริง รักการบริการ และมีความซื่อสัตย์จริงใจ ดังนั้นหากจะเลือกตัวแทนของตนเองและครอบครัว ควรต้องมองหาคนที่มีคุณสมบัติแช่นนี้จึงจะสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วยดี และมีคุณค่าเพิ่มในความสัมพันธ์ต่อกันที่ไว้วางใจกันได้
-หากมองในด้านขององค์กรทางการเงิน หรือคนที่ต้องการจะเข้ามาทำงานเป็น "ตัวแทน" หรือ "ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล" จะได้มองเห็นภาพการทำงานที่จะต้องพบเจอในอนาคต รวมทั้งโอกาสความก้าวหน้าและเส้นทางแห่งการเติบโตว่าเป็นอย่างไร?
2. เลือกตัวแทนที่ใช่เลือกLife Balance ที่ชอบ เป็นเพจที่นำเสนอความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการของตัวแทนที่ปรึกษามืออาชีพที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างยาวนาน มีความรู้จริงและให้คำแนะนำที่ถูกต้อง มีหลักการ และเต็มใจบริการแก่ลูกค้า ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและอุตสาหกรรมการเงินโดยรวม

ซึ่งตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินควรจะมีเพจของตัวเองแบบนี้เพื่อแสดงถึงความจริงใจต่อลูกค้า ต่อองค์กรของตัวเอง และต่อเพื่อนร่วมอาชีพ กระแสเรื่องนี้มาพร้อม ๆ กับ Start Up, FinTech โดยเฉพาะในด้านการเงิน เส้นทางในความก้าวหน้าแบบดั้งเดิมกำลังเปลี่ยนไปเป็นแบบสมัยใหม่คือ
-แทนที่จะวัดกันที่ตำแหน่งในบริษัทปัจจุบันมาวัดกันที่กระแสความนิยมในโลกออนไลน์มากขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับชีวิตจริงอย่างแยกไม่ออก
-จากการมีสำนักงานตัวแทนกลายเป็น Ome Stop Service โดย Smartphone ทั้งบริการข้อมูลกรมธรรม์ต่าง ๆ การรับชำระเบี้ยประกันและอื่น ๆ แบบ Real Time คือเดี๋ยวนี้ ทันที
-จากการที่ตัวแทนฯ อยู่ในเครือข่ายที่ใหญ่โตกลายเป็นตัวแทนที่ปรึกษาฯ ที่มีแบรนด์ของการบริการที่มอบคุณค่าต่อลูกค้าของตนเองอย่างเข้าใจลึกซึ้ง ติดต่อกันได้ตลอดเวลา การทำงานเข้าใน Concept ว่า "Small is Beautiful" คือ จิ๋วแต่แจ๋ว เข้าถึงง่าย ติดต่อไว แก้ปัญหาดี บริการเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัว

ผู้ที่มีทักษะด้านการขาย การบริการ มีทักษะด้านสื่อ Social จึงได้ออกมาทำการตลาด การประชาสัมพันธ์กันแพร่หลายและเป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมประกันชีวิตและการเงินมากยิ่งขึ้นทั้งทาง Facebook และ/หรือ Line เช่น Wealth Designer,Financial สบาย ๆ,วางแผนการเงิน by Insuranger รวมทั้ง MDRT IFA ,เลือกตัวแทนที่ใช่เลือกLifeBalanceที่ชอบ ฯลฯ และคนเหล่านี้นับว่าเป็นกองหน้าของอุตสาหกรรมบริการทางการเงินที่จะสร้างโอกาสใหม่ ๆ ที่มิใช่การแข่งขันกับตัวแทนฯด้วยกัน หรือการแข่งขันกันระหว่างบริษัทต่าง ๆ เพื่อการเติบโตของตัวเลขยอดขายหรือผลกำไร หากแต่เป็นการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลง Mindset หรือระบบคิดทางด้านการเงินของคนไทยโดยรวมให้เท่าทัน หลักการวางแผนการเงินทั้งแบบของเราเอง และแบบสากลที่คนทั่วโลกใช้กันอยู่ เพื่อปรับปรุงการดำเนินชีวิต การบริโภค การออม การโอนย้ายความเสี่ยงที่เหมาะสม การลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่ง ตลอดถึงการส่งมอบมรดกให้กับทายาทที่เหมาะสมต่อไป

คนที่มีความสามารถในการเขียนก็ผลิตหนังสือออกมา คนที่มีความสามารถในการพูด บรรยาย หรือออกสื่อก็จะเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่ TV หรือช่องทางออนไลน์อื่น ๆ เร็ว ๆ นี้เราอาจเห็นแอพพลิเคชั่น(Application) ทางการวางแผนทางการเงินออกมาเพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้ประโยชน์ง่าย ๆ ซึ่งปัจจุบันมี App เกี่ยวกับกองทุนรวม วางแผนภาษี หรือการลงทุนในหุ้นออกมาให้ใช้กันมากมาย

อย่างไรก็ตามสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ก็มิได้ลดคุณค่าของตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินที่มีประสบการณ์ แต่กลับเป็นการเพิ่มเครื่องมือที่สะดวกใช้ในการช่วยลูกค้าให้ได้ไปถึงเป้าหมายได้ง่ายและดียิ่งขึ้น เพราะ "คุณค่า" ของความรัก ความปรารถนาดี ความจริงใจและมิตรภาพนั้นไม่มีสิ่งใด ๆ มาทดแทนได้

ช่วง MDRT SB Activity ในวันนี้ : สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำคัญมาก
สมาชิกท่านแรกได้มาแบ่งปันเล่าให้เพื่อนสมาชิกฟังถึงการที่เธอชอบติดต่อผู้คน เข้าไปเป็น Sponsor ให้กับชมรมของชาวต่างประเทศที่มาอาศัยอยู่ในเชียงใหม่ ซึ่งมีหลายท่านมีภรรยาเป็นชาวไทย เข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมพบปะสังสรรค์ของคนกลุ่มนี้และถือเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของเธอที่ทำอยู่ เธอสรุปว่า...การตลาดสำคัญพอๆ กันกับการขาย เดี๋ยวนี้เธอแจกนามบัตรที่มี QR Code ด้วย เพื่อให้มีการติดต่อที่ง่ายขึ้น มีลูกค้ารายนึงเก็บนามบัตรเอาไว้เป็นปี จนวันนึงอยากทำประกันสวัสดิการดูแลสุขภาพ ทำให้เธอสามารถปิดการขายสินค้าความคุ้มครองด้านสุขภาพมาได้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

สมาชิกอีกท่านนึงก็ได้เล่าให้ฟังถึงความจำเป็นในการไปทบทวนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของลูกค้าประเภทค่าห้องค่าอาหารในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งปัจจุบันมีราคาสูงขึ้นตามความสะดวกสบายและความทันสมัยของเครื่องมือเครื่องใช้ รวมตลอดถึงการรักษาทางการแพทย์ ตัวแทนที่ปรึกษาที่มีความรัก ความห่วงใยลูกค้าของตนจึงควรติดต่อและอัพเดตข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ลูกค้าที่ตนบริการอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อเขาเห็นความสำคัญและความตั้งใจจริงของตัวแทนฯ จึงได้สมัครทำโครงการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมให้เพียงกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ตัวอย่างในเชียงใหม่เมื่อ 5 ปีก่อนค่าห้องค่าอาหารต่อวัน ประมาณ 4000 บาทจะได้รับการดูแลแบบ VIP แต่ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าเพื่อที่จะได้รับการบริการในระดับดังกล่าว!!! และหากเป็นโรคร้ายแรง เช่นมะเร็ง เงินหรือสวัสดิการที่เตรียมอาจไม่เพียงพอ ดังนั้นทุก ๆ ปีจึงควรตรวจสอบว่าเราได้รับความคุ้มครองด้านนี้เพียงพอหรือไม่?

ช่วง Financial Analysis and Advise : ฉลาดใช้บัตรเครดิตให้หนี้เป็นศูนย์
วันนี้มีที่ปรึกษา 2 คนที่ทำหน้าที่วิเคราะห์และให้คำแนะนำแก่ลูกค้า(ตัวอย่าง)ในห้องสัมมนาจำนวน 3 ท่าน ซึ่งผมขอยกตัวอย่างส่วนเล็ก ๆ ที่พบเจอบ่อย ๆ ในกลุ่มลูกค้าคนทำงานที่มีความรับผิดชอบครอบครัว ขยันทำงานหนักเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัว และตัวแทนที่ปรึกษาฯ ระบุว่าลักษณะดังกล่าวนี้พบเจอมากมายในคนทั่วไป นั่นคือ การมีหนี้สินระยะสั้นต่อเดือนหลายหมื่นบาท(หรือเป็นแสนบาท) ที่ต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยระดับ 20% ต่อปีขึ้นไป นั่นคือ หนี้บัตรเครดิตนั่นเอง

สำหรับหนี้บัตรเครดิต คนที่หมุนเงินเพื่อจ่ายบัตรเครดิตจะมีลักษณะร่วมคล้าย ๆ กันคือ มีบัตรเครดิตมากกว่า 1 บัตร และมีอย่างน้อย 1 บัตรที่ชำระเพียงขั้นต่ำในแต่ละเดือนซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยทบต้นทำงานทั้งในยามที่เขาหลับหรือตื่น และมักจะลามไปเป็นจ่ายขั้นต่ำใบที่ 2 ,3 มีมูลหนี้เพิ่มขึ้น ๆ เรื่อย ๆ เขาเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายประจำที่มากอยู่แล้ว มักจะผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ค่าเลี้ยงดูลูกและอื่น ๆ ดูเหมือนว่ารายได้ที่หามาไม่ค่อยเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย แถมมูลหนี้จากบัตรเครดิตก็เติบโตมากยิ่งขึ้น ลักษณะดังกล่าวนี้ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินมีข้อแนะนำคือ
1. ลูกค้าไม่ควรออมหรือลงทุนใด ๆ หากยังไม่สามารถตัดค่าใช้จ่ายที่มีอัตราดอกเบี้ยระดับ 20 % ต่อปี เหตุผลง่าย ๆ คือ เราหาผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับ 20 % ต่อปีได้ยากมาก ๆ ถ้ามีเงินเท่าไรให้นำมาโปะจ่ายยอดค้างชำระบัตรเครดิตดีกว่า
2. ความสำคัญเร่งด่วนคือ การลดหนี้บัตรเครดิตลงให้เหลือเป็นศูนย์เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จะชอบหรือไม่ก็ต้องทำ เพราะเมื่อสร้างสถานการณ์นี้ขึ้นมาได้ก็ต้องหาทางออกให้ได้
3. ให้รวมหนี้บัตรที่ต้องชำระขั้นต่ำเหลือเพียงบัตรเดียวที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดในบัตรทุกใบและให้ยกเลิก(หรือตัด)บัตรเครดิตที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไปเสีย
4. ให้เหลือบัตรเครดิตที่จำเป็นต้องใช้เพียง 1 ใบก็เพียงพอ และจะซื้อของอะไรก็ตามให้เลือก "จ่ายเป็นเงินสดเป็นอันดับแรก" ถ้าไม่มีเงินก็อย่าเพิ่งซื้อ รอสะสมเงินสดให้ครบแล้วค่อยซื้อ
5. หากจำเป็นต้องใช้เงินต้องมาจากบัญชีออมทรัพย์หรือเงินสภาพคล่องอื่น ๆ และถ้ามีเหตุผลพอ จำเป็นอย่างที่สุด การขายทรัพย์สินส่วนตัวเช่นทองคำ สลากออมสิน สลาก ธกส.หรือกู้มูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต(ที่มีอัตราดอกเบี้ยเพียง 8%ต่อปี) มาปิดยอดหนี้บัตรเครดิตก็อาจเป็นทางเลือกแรก ๆ ที่ต้องตัดสินใจทำ(เหมือนรีไฟแนนซ์ด้วยตัวเอง) แต่ไม่ควรยกเลิกกรมธรรม์เพราะหากเกิดเหตุในชีวิตที่ไม่คาดฝันก็จะเป็นภาระใหญ่ให้คนในครอบครัว
6. เมื่อได้ดำเนินการต่าง ๆ จนมีสภาพหนี้บัตรเครดิตเป็นศูนย์แล้ว ให้จดจำให้ขึ้นใจว่า บัตรเครดิตมีเอาไว้ใช้เพื่อความสะดวกในการดำเนินชีวิตเท่านั้น ใช้เท่าไหร่ต้องจ่ายเต็ม 100 % ที่ใช้ไปในแต่ละเดือน หากทำได้แล้วการวางแผนการเงินด้านอื่น ๆ ก็จะง่ายขึ้นเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับตนเองและครอบครัว

คุณประโยชน์ของบัตรเครดิตมีมาก แต่ในที่นี้เรากำลังพูดถึงในด้านการแก้ปัญหาจึงขอสรุปไว้สั้น ๆ แค่นี้ ในห้องสัมมนาเมื่อได้ถกกันถึงเรื่องนี้บรรยากาศก็รู้สึกว่าจะมีความตึงเครียดขึ้นมาเล็กน้อย นั่นแสดงว่าไม่ใช่เพียงแค่ลูกค้ารายนี้ที่ประสพกับปัญหาหนี้บัตรเครดิต แต่อาจมีอีกบางคนที่พบเจอปัญหาแบบเดียวกัน อย่างน้อยที่ปรึกษาที่แนะการแก้ปัญหาดังกล่าวก็ได้ส่งมอบความรู้ ประสบการณ์ทางการเงินที่เป็นของจริง สด ใหม่ และต้อง "ตัดสินใจ" ทันทีให้แก่ลูกค้า(ตัวอย่าง) และเพื่อนร่วมชั้นแล้ว

ผู้ที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเบรคได้มาทำหน้าที่กล่าวขอบคุณกลุ่มวิทยากรทั้งในช่วง MDRT SB Activity และ ช่วง Financial Analysis and Advise มีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันกับโค้ช เป็นภาพความทรงจำที่งดงามและเกื้อกูลกัน รอคอยอีก 7 วันข้างหน้าจะมีสิ่งดี ๆ แบบใดให้เรียนรู้ร่วมกันอีก...

#MDRT IFA
#สร้างนิสัย MDRT ได้ใน10สัปดาห์

ชำนาญ จองพิพัฒน์& รัตนา กมลงามพิพัฒน์
MDRT Moderator&Coach
25/7/2016

FB Fanpage : MDRT IFA
Line@uwq1735i : MDRT IFA
http://line.me/ti/p/@uwq1735i

SHARE
Writer
ChamnanJ
MDRTiFA Coach ,Invester,Writer
Senior Distric Manager_TEAMCHART AIA ผมจบการศึกษาด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับปริญญาตรีและโทที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความสนใจพิเศษในด้านนิเทศศาสตร์และจิตวิทยา เริ่มต้นทำงานในด้านการฝึกอบรมตัวแทนที่ AIA รวมทั้งฝ่ายบริหารตัวแทน ตำแหน่งสุดท้ายคือผู้อำนวยการตัวแทน เมื่อลาออกมาเป็นผู้บริหารทีมงานขายก็ได้ทำหน้าที่ด้านการฝึกอบรมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จาก Trainnng Advisor,Premier Agency Trainning งานในฐานะ Moderator เริ่มต้นเมื่อปี 2551 ในหลักสูตรของ Limra's Crossroad และ โดยเฉพาะ Agency Management Trainning Course (AMTC 23 ครั้ง) เมื่อมารับผิดชอบ Sales Builder ผมก็นำมาใช้กับกลุ่ม MDRT และประสบความสำเร็จอย่างมากที่เชียงใหม่ มีตัวแทน MDRT 3 คนในปีแรก 6,8,10 และ16 คนในปีที่ผ่านมา ปัจจุบันทำหน้าที่ผู้ดำเนินการสัมมนาหลักสูตร High Trust Financial Advisor เพื่อมอบตัวแทนนักวางแผนการเงินอิสระให้สามารถช่วยลูกค้าได้อย่างเป็นมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ งานเขียนส่วนใหญ่เขียนจากประสบการณ์ตรงจากตนเองและประสบการณ์ของ คุณรัตนา กมลงามพิพัฒน์ 7MDRT,FchFP,RFC ผู้ซึ่งมีอายุการทำงานเป็นตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินมากว่า 29ปี และได้วางแผนการเงินส่วนบุคคลให้ลูกค้าแล้วจำนวนมาก ได้รับรางวัล Prime Minister's insurance Award ติดต่อกัน 7ปี 2553-2558,2561 จากนายกรัฐมนตรีไทย (คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร,พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ภาพประกอบการเขียนส่วนใหญ่นำมาจากอินเตอร์เน็ตขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ งานเขียนแรกเริ่มต้นเดือนเมษายนเป็นต้นมาในหนังสือที่ใช้ชื่อว่า " สร้างนิสัย MDRT ได้ใน 10 สัปดาห์" และเดือนพฤศจิกายน เรื่อง "การเงินมั่งคั่ง:ชีวิตดี๊ดีถ้ารู้อย่างนี้ตั้งแต่อายุ 25" โดยเป็นบทความเกี่ยวกับแนวคิด ความรู้สึกและนิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จ รวมทั้งทิปเกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่ทำได้จริงในภาคปฎิบัติ หากเพื่อนๆ มีข้อแนะนำเชิญ Inbox มาได้เลยครับ ขอขอบคุณผู้สร้าง Storylog และเหล่านักเขียนทั้งหลายที่สร้างที่ที่พวกเราได้มารู้จักกันผ่านตัวหนังสือ

Comments