MDRT IFA สัปดาห์ที่ 3 Work Life Balance
เริ่มเปิดการสัมมนาสโมสร MDRT IFA ตรงเวลา

วันนี้มีการแบ่งกลุ่มตามสมาชิกของโค้ชทั้ง 3 ท่าน โดยสมาชิกแต่ละคนได้รับกระดาษเปล่าคนละ 1 ใบเพื่อให้คะแนนตนเองเกี่ยวกับ "ชีวิตสมดุล" หรือ Work Life Balance ซึ่งมี 5 ด้านคือ

1. สุขภาพกาย
2. ครอบครัว(สามีกับภรรยาและลูกๆ)
3. อาชีพที่ทำ
4. สุขภาพการเงิน
5. ความสุขสงบทางใจ

สุขภาพกายมีองค์ประกอบสำหรับการพิจารณาคือ
-น้ำหนักตัว พอดีหรือไม่กับเพศและช่วงอายุ มากไปหรือน้อยไป
-คุณภาพและปริมาณอาหารที่บริโภคในแต่ละวัน
-การพักผ่อนนอนหลับอยู่ในช่่วง 6-8 ชั่วโมงและมีคุณภาพดีหรือไม่?
-การออกกำลังกาย วันละ 30 นาทีขึ้นไป 3-5 ครั้งในแต่ละสัปดาห์
ข้อนี้ให้สมาชิกมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน ถ้ามีข้อใดที่รู้สึกว่าตนเองควรหักคะแนนออกก็ให้ลงคะแนนตามจริง

ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ซึ่งก็คือคู่ครอง คนรัก สามี(หรือภรรยา) และลูกๆ มีองค์ประกอบสำหรับการพิจารณาคือ
-การกอด กอดกันวันละ 4-8 ครั้งด้วยความรัก การใส่ใจ
-การรับประทานอาหารร่วมกัน สัปดาห์ละ 6-10 มื้ออาหาร
-การมีเพศสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ครอง เดือนละ 1-4 ครั้ง
เป็นเรื่องสนุกสนานเฮฮาเมื่อมีคำถามว่า ถ้าเป็นคนโสดล่ะจะนับยังไง? วิทยากรจึงตอบเพื่อให้ผู้ถามคลายความสงสัยว่า
"ถ้าไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์กับคู่ครองได้ก็ให้เพิ่มในข้ออื่นๆ มากขึ้น เช่น 1 Sex=10 กอดตนเอง(พ่อแม่)=6 การรับประทานอาหารร่วมกันกับพ่อแม่ของตนเอง !!!"
บางคนก็เอ่ยรำพึงเบาๆ ว่า "ข้อนี้ให้คะแนนยากเหมือนกันนะ..."
ในข้อนี้ก็ให้คะแนนตนเอง เต็ม 20 คะแนนเช่นเดียวกัน แต่หากตนเอง"รู้สึก" ว่าไม่ครบจะหักคะแนนออกบ้างก็ได้

อาชีพที่ทำ (ในกรณีนี้คืออาชีพการเป็นตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล) มีองค์ประกอบสำหรับการพิจารณาคือ
-การทำได้ตามเป้าหมายการเข้าพบลูกค้าเพื่อบริการวางแผนทางการเงินรายใหม่และ(หรือ)ขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมมากน้อยเพียงใด?
-ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่า เช่นบริการทบทวนกรมธรรม์ประจำปีหรือการทบทวนแผนทางการเงินเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น
-ความก้าวหน้าในอาชีพที่ทำเช่นการได้รับรางวัล คุณวุฒิหรือรายได้ที่เพียงพอ
ในข้อนี้สมาชิกให้คะแนนเท่าไหร่? หากมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน!!

สุขภาพการเงิน มีองค์ประกอบสำหรับพิจารณาคือ
-มีสภาพคล่องด้านการเงิน 3-6 เดือน
-มีการออมและลงทุน 10%ขึ้นไปของรายรับ
-มีจำนวนเงินที่เพียงพอสำหรับเป้าหมายสำคัญของชีวิตเช่นการเกษียณสุข ,ทุนการศึกษาของลูกๆ เป็นต้น
ข้อนี้มีคะแนนเต็ม 20 อยู่ที่ว่าสมาชิกจะให้คะแนนตนเองเท่าไหร่?

ความสุขสงบทางใจมีองค์ประกอบสำหรับการพิจารณาคือ
-การเข้าวิปัสสนา 7-10 วันอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
-การตักบาตรทำบุญหรือบริจาคให้กับการกุศลในศาสนาของตนเป็นประจำ
-การรักษาศีล 5 คือ งดเว้นจากการฆ่าสัตย์,การลักทรัพย์,การประพฤติผิดในกามกับคนที่มิใช่ภรรยา(สามี)ตน,การโกหกพูดเท็จ,การดื่มของมึนเมา
ข้อนี้คะแนนเต็ม 20 สมาชิกให้คะแนนตนเองเท่าไหร่?

เราขอให้มีการแบ่งกลุ่มตามโค้ชเพื่อให้สมาชิกได้พูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองจากคะแนนที่ได้ให้กับตนเอง และแสวงหาแนวทางที่จะทำให้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าความสำเร็จใดๆ จะเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืนนั้นจะต้องเป็นความสำเร็จด้วยความสุข ความสมดุลในทุกด้านของชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่ MDRT ได้เน้นย้ำเสมอในทุกๆ การสัมมนา

บรรยากาศเป็นไปอย่างกันเองและจริงใจ การพูดคุยนี้ทำให้เพื่อนสมาชิกได้เปิดใจพูดคุยกันอย่างลึกซึ้งและบางคนยอมรับว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงตนเองในบางด้านอย่างมาก กระนั้นก็ตามเมื่อ"รู้ตัว" และ"ยอมรับ" ได้ เมื่อนั้นก็เท่ากับว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขไปครึ่งหนึ่งแล้ว ส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็คือการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับทิศทางที่ตนเองต้องการอย่างแท้จริง

กิจกรรม Work Life Balance นี้จัดขึ้นด้วยแนวคิดว่า

"เราไม่สามารถให้สิ่งที่เราไม่มีแก่คนอื่นได้ เราจะมอบให้ได้ก็เฉพาะแต่สิ่งที่เรามีเท่านั้น"

หากตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินยึดถือหลักการดำเนินชีวิตแบบ "ชีวิตสมดุล" ตามที่สโมสร MDRT ได้แนะนำเอาไว้ เมื่อเขาออกไปพบเพื่อช่วยลูกค้าแก้ปัญหาด้วยการวางแผนทางการเงินในทุกเป้าหมายของชีวิต เขาก็จะสามารถช่วยได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงแค่เป็นนักขายสินค้าทางการเงินเพื่อให้ตนเองมีรายได้มากขึ้นเท่านั้น. แต่ต้องมุ่งหวังช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างเข้าใจในรูปแบบการใช้ชีวิตและด้วยหลักการที่ถูกต้องเหมาะสม โดยที่ตนเองก็กำลังดำเนินชีวิตในเส้นทางนี้เช่นเดียวกัน

ช่วง MDRT Sale Builder (SB) ACTIVITY

วันนี้ผู้ที่ทำคะแนนกิจกรรมได้สูงสุด 3 ท่านได้มาแบ่งปันแนวทางการทำงานที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมตลอด 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งมีท่านนึงที่ออกไปพบลูกค้าเพื่อทบทวนกรมธรรม์และได้พบว่าลูกค้าที่มีอายุมากขึ้นมีโอกาสเสี่ยงในการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เมื่อตรวจดูกรมธรรม์ที่ทำไว้พบว่าลูกค้ามีค่ารักษาพยาบาลที่เพียงพอเมื่อหลายปีก่อน แต่ปัจจุบันด้วยอัตราค่าเงินเฟ้อด้านสุขภาพสูงขึ้นอย่างน้อยปีละ 6-7% ทำให้ควรจะเพิ่มค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องค่าอาหารให้เพียงพอที่จะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในปัจจุบัน

อีกท่านนึงที่มาเล่าให้ฟังถึงการเข้าพบเพื่อนสมัยมัธยมต้นด้วยการคุยกันใน Line Group เมื่อได้พูดคุยในรายละเอียด อัพเดตชีวิตให้เพื่อนฟังจึงมีโอกาสคุยถึงสินค้าความคุ้มครองและได้นำเสนอการบริการแก่ครอบครัวของเพื่อน

ความสัมพันธ์ที่เกิดจากความไว้เนื้อเชื่อใจ และการดูแลบริการแบบมืออาชีพคือสิ่งที่ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินทุกคนพึงระลึกถึงอยู่ตลอดเวลา

ช่วง Financial Analysis and Advise

ตัวอย่างของลูกค้ารายนึงที่มีเงินสดฝากในบัญชีออมทรัพย์จำนวน 2,250,000 บาท มีมูลค่าในกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์อีกประมาณ 2,750,000 บาท รวมเป็น 5,000,000 บาท ทำให้สภาพคล่องทางการเงินเมื่อคิดต่อค่าใช้จ่ายรายเดือนสูงถึง 32 เดือน ในกรณีดังกล่าวถือว่าลูกค้าท่านนี้เป็นคนที่หาได้ยากยิ่งในยุคปัจจุบันที่มีสภาพคล่องทางการเงินมากเท่านี้ (เพราะคนส่วนใหญ่มักเป็นหนี้และมีสภาพคล่องต่ำถึงต่ำมาก) ขณะที่นักวางแผนการเงินแนะนำว่าสภาพคล่องทางการเงินที่ดีคือมี 6 เท่าของค่าใช้จ่ายประจำรายเดือนก็เพียงพอแล้ว เมื่อมองในมุมของเม็ดเงิน 2 แบบคือ

1. Lazy Money คือเงินที่เก็บเอาไว้เฉย ๆ มีความสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับเจ้าของน้อย อาจจะเก็บไว้ที่บ้านหรือฝากธนาคารที่ได้ดอกเบี้ยน้อยในแต่ละปี และที่สำคัญเงินเฟ้อยังมากัดกินเงินต้นที่ฝากเอาไว้ซะงั้น!!!

2. Active Money คือเม็ดเงินที่นำไปอยู่ในที่ที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับเจ้าของได้มากที่สุดเท่าที่เจ้าของเงินจะสามารถยอมรับความเสี่ยงได้ ในกรณีนี้อาจนำไปลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตราสารทุน(หุ้น) หุ้นสามัญ รวมไปถึง ทองคำ หรืออสังหาริมทรัพย์ฯลฯ

ด้วยหลักการดังกล่าวข้างต้นและพิจารณาถึงอุปนิสัยของลูกค้าแล้ว เราจึงแนะนำลูกค้าท่านนี้ว่าควรกันเงินเอาไว้เพียง 6- 10 เดือนก็เพียงพอสำหรับเก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์ นอกจากนั้นแล้วควรโยกย้ายไปที่กองทุนรวมตลาดเงิน(Money Market) ที่มีอัตราผลตอบแทนพอ ๆ กับอัตราเงินเฟ้อสักครึ่งนึง และอีกครึ่งนึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วนส่วนแรกนำไปลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีผลตอบแทนมากขึ้นกับที่เหลือนำไปลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือกอง REIT ที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอก็จะเปลี่ยน Lazy Money ให้เป็น Active Money ได้มากยิ่งขึ้น ในขณะที่ยังคงมีสภาพคล่องสามารถเบิกถอนได้เพียง 1-3 วัน เป็นการลงทุนที่เน้นรักษาเงินต้นและมีผลตอบแทนที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

บรรยากาศของสมาชิกในสโมสรรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเมื่อมีการถ่ายภาพหมู่แก่วิทยากรช่วง MDRT SB Activity และ วิทยากรช่วง Financial Analysis and Advise ร่วมกันกับโค้ชของ MDRT IFA ทุกคน ก่อนที่จะถ่ายภาพหมู่สำหรับการพบปะกันในครั้งนี้

ปิดการสัมมนาเวลา 12.00 น. โดยเจ้าภาพผู้กรุณาเตรียมอาหารเบรคคือคุณสุทัศน์กับคุณภัทสิทท์ธา...ซึ่งได้กล่าวว่าพวกเราได้เรียนรู้ร่วมกันและฝึกฝนทักษะอย่างมากในวันนี้ รอคอยการพบปะกันในครั้งต่อไปด้วยใจจดจ่อ

‪#‎MDRT‬ IFA
‪#‎สร้างนิสัย‬ MDRT ได้ใน10สัปดาห์

ชำนาญ จองพิพัฒน์& รัตนา กมลงามพิพัฒน์
MDRT Moderator&Coach
21/7/2016

FB Fanpage : MDRT IFA
Line@uwq1735i : MDRT IFA
http://line.me/ti/p/@uwq1735i
SHARE
Writer
ChamnanJ
MDRTiFA Coach ,Invester,Writer
Senior Distric Manager_TEAMCHART AIA ผมจบการศึกษาด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับปริญญาตรีและโทที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความสนใจพิเศษในด้านนิเทศศาสตร์และจิตวิทยา เริ่มต้นทำงานในด้านการฝึกอบรมตัวแทนที่ AIA รวมทั้งฝ่ายบริหารตัวแทน ตำแหน่งสุดท้ายคือผู้อำนวยการตัวแทน เมื่อลาออกมาเป็นผู้บริหารทีมงานขายก็ได้ทำหน้าที่ด้านการฝึกอบรมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จาก Trainnng Advisor,Premier Agency Trainning งานในฐานะ Moderator เริ่มต้นเมื่อปี 2551 ในหลักสูตรของ Limra's Crossroad และ โดยเฉพาะ Agency Management Trainning Course (AMTC 23 ครั้ง) เมื่อมารับผิดชอบ Sales Builder ผมก็นำมาใช้กับกลุ่ม MDRT และประสบความสำเร็จอย่างมากที่เชียงใหม่ มีตัวแทน MDRT 3 คนในปีแรก 6,8,10 และ16 คนในปีที่ผ่านมา ปัจจุบันทำหน้าที่ผู้ดำเนินการสัมมนาหลักสูตร High Trust Financial Advisor เพื่อมอบตัวแทนนักวางแผนการเงินอิสระให้สามารถช่วยลูกค้าได้อย่างเป็นมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ งานเขียนส่วนใหญ่เขียนจากประสบการณ์ตรงจากตนเองและประสบการณ์ของ คุณรัตนา กมลงามพิพัฒน์ 7MDRT,FchFP,RFC ผู้ซึ่งมีอายุการทำงานเป็นตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินมากว่า 29ปี และได้วางแผนการเงินส่วนบุคคลให้ลูกค้าแล้วจำนวนมาก ได้รับรางวัล Prime Minister's insurance Award ติดต่อกัน 7ปี 2553-2558,2561 จากนายกรัฐมนตรีไทย (คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร,พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ภาพประกอบการเขียนส่วนใหญ่นำมาจากอินเตอร์เน็ตขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ งานเขียนแรกเริ่มต้นเดือนเมษายนเป็นต้นมาในหนังสือที่ใช้ชื่อว่า " สร้างนิสัย MDRT ได้ใน 10 สัปดาห์" และเดือนพฤศจิกายน เรื่อง "การเงินมั่งคั่ง:ชีวิตดี๊ดีถ้ารู้อย่างนี้ตั้งแต่อายุ 25" โดยเป็นบทความเกี่ยวกับแนวคิด ความรู้สึกและนิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จ รวมทั้งทิปเกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่ทำได้จริงในภาคปฎิบัติ หากเพื่อนๆ มีข้อแนะนำเชิญ Inbox มาได้เลยครับ ขอขอบคุณผู้สร้าง Storylog และเหล่านักเขียนทั้งหลายที่สร้างที่ที่พวกเราได้มารู้จักกันผ่านตัวหนังสือ

Comments