องค์กรสร้างสรรค์ เริ่มจาก “ภายใน”

"Think Out Loud" | หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ | 15 กรกฎาคม 2559

จากประสบการณ์ทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆ ในเรื่องของการสร้างสรรค์นวัตกรรม ดิฉันมักจะได้รับโจทย์ให้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ หรือบริการรูปแบบใหม่ๆ อยู่เสมอๆ

ไม่นานมานี้ ได้มีโอกาสไปบรรยายในงานรวมรุ่นของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ... มีคนถามขึ้นมาว่า “เคยไหม ที่เข้าไปในองค์กรแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของคนภายในองค์กรได้?”

การออกแบบกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในองค์กรนั้นทำได้หลายรูปแบบ แต่จะสำเร็จไหมนั้น ขึ้นอยู่กับ “ความพร้อม” ขององค์กรนั้นๆ เป็นสำคัญ ... มีองค์กรจำนวนมาก ที่มีเงินเยอะ ทรัพยากรเยอะ อยากพัฒนา แต่มีองค์ประกอบ “ภายใน” ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการสร้างสรรค์อะไร “ใหม่ๆ”

วันนี้ อยากนำประสบการณ์การออกแบบกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับองค์กรหนึ่งที่ดิฉันทำงานเป็นที่ปรึกษาให้อยู่ ที่มี “ความพร้อม” และ “ความลงตัว” ก่อให้เกิดเป็นพลังบวกในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่อาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้อ่านทุกท่านค่ะ

การทำงานสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับองค์กรนี้ มีประสิทธิภาพแตกต่างกับการทำงานให้กับองค์กรอื่นๆ ... เพราะมีองค์ประกอบภายในองค์กรที่สำคัญต่อไปนี้

“ผู้ใหญ่”ที่ลงมาเล่นด้วย: องค์กรแห่งนี้เป็นองค์กรขนาดใหญ่ แต่มี CEO และทีมผู้บริหารระดับสูงที่รู้เห็นและสนับสนุนอย่างเต็มที่ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตั้งแต่ต้น สร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีกระบวนการอนุมัติโครงการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ... จะทำอะไร จะลองอะไรก็สามารถลองได้ “ทันที” ไม่ติดขัด

บ่อยครั้ง ในองค์กรอื่นๆ ความต้องการที่จะพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เป็น “พันธกิจ” ขององค์กร แต่ขับเคลื่อนจริงไม่ได้เพราะที่ไม่ได้รับความสนับสนุน “โดยตรง” และ “ต่อเนื่อง” จากผู้บริหาร ดังนั้น เมื่อเกิดไอเดียดีๆ ก็มักนำไปขับเคลื่อนได้ยาก ไม่สามารถสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานได้จริง จนทีมงานเจอ “ทางตัน” และหมดกำลังใจ

กล้าลอง และไม่คิดเยอะเกินไป: เป็นธรรมชาติขององค์กรทุกองค์กรที่มีความจำเป็นที่จะต้องประเมินผลโครงการต่างๆ เพื่อให้ทราบว่าเงินและทรัพยากรที่ลงทุนไปนั้น ก่อให้เกิดผลประโยชน์มากน้อย คุ้มค่าหรือไม่ ... องค์กรนี้ก็เช่นกัน ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์และการวัดผล ... แต่ไม่มากเกินไปจนกลายเป็นการสร้างกรอบให้ทดลองทำอะไรไม่ได้เลย กล้าที่จะทดลองและสร้างสรรค์วิธีการวัดผลรูปแบบใหม่ๆ ไม่เอาการวัดผลมาเป็นอุปสรรคในการคิดและทำอะไรใหม่ๆ

ในองค์กรอื่นๆ หลายองค์กร มีโครงการจำนวนมากที่ “ไม่ได้เริ่มต้น” เพราะทีมงานคิดว่าไม่สามารถวัดผลได้ ... “ตกม้าตาย” ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มลงมือทำ

ทีมที่พร้อมลุย: นั่นคือ มีทีมงานสร้างสรรค์นวัตกรรมที่พร้อมจะเรียนรู้ ตั้งใจ และรู้สึกมีส่วนร่วม ... พร้อมที่จะทำงานเกินหน้าที่ เกินเวลา เพื่อผลงานที่ดีกว่า ... ในการทำงานกับองค์กรนี้ บ่อยครั้งเราต้องทำงานในช่วงวันหยุด มีการบ้านทีทีมงานต้องลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์คนจำนวนมากในระยะเวลาสั้นๆ รบกวนเวลาหยุดเสาร์อาทิตย์ แต่ทีมงานก็ตั้งใจ และรู้สึกสนุกสนานกับงานที่ทำตลอดเวลาหลายเดือน

บรรยากาศนี้ ต่างกับบรรยากาศในบริบทของหลายองค์กร ที่ทีมงานสร้างสรรค์นวัตกรรมถูก “จัดตั้ง” ขึ้นบ้าง ถูก “บังคับ” มาร่วมกิจกรรมบ้าง ไม่ได้มีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างจริงจัง

ถ้าจะสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กรอย่างยั่งยืน จำเป็นอย่างมากที่เราจะต้องมีองค์ประกอบทั้งสาม “ผู้ใหญ่” “ความกล้า” และ “ทีมที่พร้อมลุย” ... มิเช่นนั้น การจ่ายเงินจ้างที่ปรึกษามาสอนเรื่องนวัตกรรม หรือ การจัดอบรมต่าง ๆ ก็จะไม่เกิดประโยชน์ที่สูงสุดและยากที่จะนำไปสานต่อได้จริง

สุดท้ายแล้ว “คนนอก” ทำได้เพียงชี้ทาง ... คนที่จะสามารถทำหน้าที่สร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กรได้อย่างยั่งยืน ไม่ใช่ที่ปรึกษาที่ไหน แต่เป็น “คนภายใน” องค์กรนั้นเองค่ะ-------------------------
เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล เป็นนักออกแบบกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมและที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมขององค์กรภาคธุรกิจและภาคสังคม จบการศึกษาด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด เป็นนักเรียนนำสอนกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม Design Thinking (d.Leader) ที่ Stanford d.school และได้รับการอบรมด้าน Executive Coaching จาก Berkeley, Executive Coaching Institute


SHARE
Writer
MaySripata
Design Thinker
Co-Founder of Asian Leadership Academy and LUKKID www.asianleadershipacademy.com / www.lukkidgroup.com

Comments