ชุดความคิดเสรีกับชุดความคิดอนุรักษ์นิยมในระบบการศึกษาไทย
ชุดความคิดเสรี การปลูกฝังและให้ความสำคัญกับความรู้สึกภายใจจิตใจ คุณอาจใส่เสื้อที่มีธงชาติอยู่ที่หน้าอกแต่อาจไม่ได้รักชาติจริง อาจต้องการแค่ใช้ธงชาติเพื่อหาผลประโยชน์ใส่ตัว ในขณะที่คนไม่ได้มีธงชาติที่หน้าอกอาจเสียสละตัวเองเพื่อชาติมากกว่าโดยไม่ได้รับการยกย่องสรรเสริญ ชุดความคิดเสรีมีแนวโน้มเคารพความคิดเห็นต่างและใช้เหตุผล ชุดความคิดเสรีเน้นความสำคัญของความมีอิสระในตัวบุคคล คนจะตัดผมทรงไหนแต่งชุดอะไรก็สามารถทำได้เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถนำมาใช้แบ่งแยกคนดีหรือคนไม่ได้ คนที่แต่งตัวเรียบร้อยทรงผมสั้นอาจเป็นคนที่มีจิตใจโหดร้ายเห็นแก่ตัวมากกว่าคนที่แต่งตัวดูแย่ก็เป็นได้

ชุดความคิดอนุรักษ์นิยม การปลูกฝังและให้ความสำคัญกับสัญลักษณ์ภายนอก ธงชาติเป็นของสูง ยอมไม่ได้ถ้าผู้อื่นไม่ให้การเคารพในความคิดที่สืบทอดกันมา ชุดความคิดอนุรักษ์นิยมมักจะมีความโกรธแค้นและมีแนวโน้มไปสู่การใช้ความรุนแรงใช้กำลังต่อผู้มีความคิดเห็นต่างไม่ยอมปฏิบัติตาม ครูตบหน้าเด็กนักเรียน ฉีกเสื้อเด็กนักเรียน จับนักเรียนมาตัดผมโกนหัว เอาปากกาเขียนกางเกงเด็กนักเรียน ครูเอามีดกรีดกระเป๋าเด็กนักเรียน ที่ไม่ยอมทำตามกฏของโรงเรียนทั้งที่กฏระเบียบพวกนี้ไม่ได้มีคุณค่าอะไรต่องานวิชาการและวิทยาการของประเทศ 

การบังคับใส่เครื่องแบบตัดทรงผมเหมือนกันอาจหล่อหลอมให้เด็กนักเรียนมีระเบียบวินัยคล้ายทหารที่พร้อมยอมรับคำสั่งและกฏเกณฑ์ แต่ไม่เหมาะสมกับสังคมโลกสมัยใหม่คุณไม่จำเป็นต้องทำตามคำสั่งใครหรือยอมก้อมหัวให้กับใคร ทุกคนมีเสรีภาพแต่งชุดเครื่องแบบเสื้อยืดหรือแต่งชุดอะไรก็ได้ ขอแค่เป็นคนดีและไม่ละเมิศสิทธิของผู้อื่นในสังคม โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยไม่ใช่ค่ายทหาร สถานศึกษาควรเปิดกว้างทางความคิดส่งเสริมความมีอิสระเสรีให้กับนักเรียนนักศึกษา 

ส่วนความเห็นแย้งที่ว่าการบังคับให้เด็กนักเรียนนักศึกษาแต่งชุดเหมือนกันเพื่อลดการเหลื่อมล้ำในสังคมนั่นอาจไม่เข้ากับยุคสมัยนี้แล้ว อีกทั้งในแต่ละปีผู้ปกครองต้องเสียเงินค่าเครื่องแบบชุดนักเรียนของบุตรหลานไปปีล่ะเท่าไรซึ่งตัวเลขไม่น้อยเลยทีเดียว ปัจจุบันสังคมมีความหลากหลายทุกคนมีสิทธิที่จะแต่งตัวยังไงก็ได้สถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัยไม่ควรหล่อหลอมให้ผู้เรียนปฏฺิเสธความหลากหลายของคนในสังคมสิ่งที่ควรสอนตอบย้ำควรเป็นเรื่องการยอมรับความหลากหลายมากกว่าการบังคับให้แต่งเครื่องแบบคล้าย ๆ กันตัดผมทรงเดียวกัน นี่เป็นการบังคับให้สมยอมต่อกฏเกณฑ์และมีประโยคบางอย่างแอบแฝงเป็นเวลายาวนาน


SHARE
Writer
aspirecreation
blogger
Follow me , www.facebook.com/aspirecreation , www.twitter.com/aspirecreation , plus.google.com/+peerapatchuejeen , www.nextwider.com , www.aspirecreation.com

Comments