ง่ายไม่ใช่มักง่าย
ผมเป็นคนที่รักในความง่าย

อาจจะเพราะว่าโลกนี้มันวุ่นวายและมีแต่อะไรที่เยอะๆ เต็มไปหมด

มีอยู่ยุคหนึ่งที่คนนิยมการมีอะไรเยอะๆ มากๆ 

อวดรวย อวดหล่อ อวดสวย อวดว่าตัวเองมีมาก

หรือที่เรียกกันว่ายัปปี้ (Yuppie) 

จนในที่สุดแล้฾ว ขนาดว่าโลกยังเป็นทรงกลม อะไรที่อยู่บนโลกก็ล้฾วนเป็นวัฎจักร

คนเริ่มให้฾ความสนใจกับความเรียบง่าย

Simply is the best.

จากงานศิลปะที่เต็มไปด้฾วยสีและทีแปรง รูปปั้นทรงย้฾วยย฾้ายฉูดฉาด 
กลายเป็นงานแนว Minimalism

บางทีแค่เอาแผ่นเหล็กสี่เหลี่ยมชิ้นเดียววางบนพื้นก็กลายเป็นงานศิลปะ / จบ.

แต่ในโลกนี้ยังมีคนที่เข฾าใจผิด หรือว่าเข฾าใจแล฾้วแต่ดันทําตัวให้฾โง่งมด้฾วยการไม่เข฾้าใจก็ไม่รู้฾

ด้฾วยการกลายเป็นคนมักง่าย คนพวกนี้มักอยู่รายรอบตัวเรา

หรือบางทีตัวเราเองนี่แหละที่มักง่ายเสียเอง เช่น ทิ้งขยะเรี่ยราด คายหมากฝรั่งลงบนพื้นถนนให้฾คนเหยียบ

แซงคิว เดินชนแล้฾วไม่ขอโทษ แกล้฾งตีมึนเดินหนี พูดจาดูถูกคนอื่นแล้฾วไม่ขอโทษ
ใช้ของแล้วไม่เก็บเข้าที่  ให้คนอื่นมาเก็บให้

ทํางานลวกๆ แล฾้วให้฾คนอื่นตามแก้฾งาน หรือแม้฾แต่การใช฾้ห้฾องน้ําแล้฾วไม่ทําความสะอาด ฯลฯ

คนพวกนี้เรียกว่าคนมักง่าย หน฾้าที่คือมักทําอย่างที่ตัวเองอยากจะทํา

แล้฾วผลักภาระไปให้฾คนอื่นอย่างหน้฾าด฾้านๆ

ถ฾้าลําพังแค่ลืม หรือสํานึกผิด แล้฾วแก฾้ไขปรับปรุงตัวใหม่ ยังพอจะให้฾อภัย

แต่ก็ยังมีคนบางจําพวกที่เอาความง่ายมาเป็นข้฾ออ฾้างว่าที่ตัวเองมักง่ายเพราะเป็นคนง่ายๆ

ผมเป็นคนง่ายๆ ฉันเป็นคนง่ายๆ สบายๆ จะแคร์อะไรมากมายโลกนี้

พอพลาด สิ่งที่อ้างได้ก็มีอยู่คำเดียว

คนจะเลิกเป็นแฟนกันมักมีข้ออ้างโง่ๆ ว่า "เธอดีเกินไป"

เหมือนกัน พวกมักง่ายก็มักบอกกับใครๆ แบบโง่ๆ ว่า "รู้เท่าไม่ถึงการณ์"

แล้วไง สุดท้้ายก็มีแต่คนอื่นที่ตามล้างตามเช็ดสิ่งที่พวกเขาทำมักง่ายเอาไว้
 
สิ่งที่พ่อของผมสอนคือ คนเราต้฾องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ และไม่ทําอะไรมักง่าย

เพราะว่าเราคือหนึ่งหน่วยในสมาชิกของระบบสังคม นั่นหมายความว่า

คนเราทุกคนมีหน้฾าที่ที่ต฾้องทํา และจําต้฾องทําแตกต่างกันไปในสังคม

คนเก็บขยะถ้฾ามักง่าย ขยะคงล฾้นเมือง 

หมอมักง่าย คนก็ตายเป็นเบือ 

ตํารวจมักง่าย คนดีก็อยู่ลําบาก
 
นักศึกษามักง่าย คนทําสื่อมักง่าย ก็ทํางานชุ่ยๆ โยนให้฾สังคม สังคมก็ป่วยไข้฾

สิ่งที่ผมเรียนรู฾้ต่อจากพ่อคือ 

ความง่ายกับความมักง่ายนั้นไม่เหมือนกันเลยซักนิด

คนง่ายๆ มักไม่ทําใครเดือดร้฾อน แต่คนมักง่ายมักทําให้฾คนอื่นเดือดร฾้อนเสมอ 

และในที่สุดก็ตัวเขาเอง
SHARE
Written in this book
My form of an opinion.
Writer
PUSH
Write/Collage/Create
เขียนเรื่องเฉพาะที่ตัวเองสนใจ และบทกวี

Comments