เพราะคู่ควร
ที่เราเลือกเธอนั้น
เพราะเราคิดว่าเธอคู่ควรกับเรา
เราเลือก เพราะเรารู้ว่าเธอสำคัญกับเรา

ไม่ได้เลือกเพราะใครบอก
ไม่ได้เลือกเธอเพราะฐานะ
ไม่ได้เลือกเธอที่หน้าตา

เราเลือกเพราะเรามั่นใจในตัวเธอ
ว่าเธอ จะไม่ทำให้เราต้องผิดหวัง

เราเลือกเธอ เพราะยอมรับในสิ่งที่เธอมี
เราเลือกเธอ เพราะเรายอมรับในสิ่งที่เธอเป็น

ไม่ต้องกลัว...
ว่าจะต้องมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเรา
เพราะเราเลือกเธอแล้ว
คือเรายอมรับในสิ่งที่เธอเป็นได้จริงๆ


Cr. Memory - นักเขียนเพจบันทึกจากฉันเอง
SHARE
Written in this book
Love Story
บางความทรงจำ บางความรู้สึก เราก็อยากเก็บมันไว้ในรูปแบบตัวอักษร ความรักของเราก็เช่นกัน ฉันจะบรรทึกไว้ในนี้นะ
Writer
POR-POR
Woner & Reader
ʕ•ᴥ•ʔ-ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน-ʕ•ᴥ•ʔ

Comments