แบบไหนที่เรียกว่ารักตัวเอง..
  การรักตัวเองจะทำให้เราเห็นคุณค่่าในตัวเอง
มากขึ้น การรักตัวเองจะทำให้เรามีความสุขใจ
มีคนเคยพูดไว้แบบนั้น
เราคงจะเคยได้ยินมาบ้าง
แล้วแบบไหนล่ะที่จะเรียกว่ารักตัวเอง

"การรักตัวเองก็คือ การทำให้ตัวเองมีความสุข สร้างบุคลิกที่ตัวเราอยากจะเป็นในทางที่สร้างสรรค์ โดยไม่สนใจในสิ่งที่คนอื่นมาควบคุม มาบังคับกะเกณฑ์ว่าสิ่งนั้นดีที่สุด"

= คิดบวก สร้างกำลังใจให้ตัวเอง ลดความคิดในแง่ลบที่จะบั่นทอนจิตใจตัวเอง

- ทำในสิ่งที่เรามีความสามารถและสามารถพัฒนาได้จริง. จะทำให้เราเชื่อมั่นในตัวเอง

- คบเพื่อนที่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้น ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้กับเรา 
อยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆที่ไม่ทำให้เรารู้สึกอึดอัดกับหลายสิ่งแย่ๆเดิมๆ

ยอมรับข้อบกพร่องของตนเอง. พยายามปรับปรุงแก้ไข
ภูมิใจในกับความแตกต่างในตัวเอง
ซาบซึ้งในสิ่งที่ผู้อื่นทำให้ด้วยความจริงใจ
จะทำให้เรามีมุมมองชีวิตที่มีความสุขมากขึ้น

ที่สำคัญที่สุด***เดินต่อไปข้างหน้าให้ได้
อดทนเข้มแข็งไม่นึกถึงบาดแผลทางใจในอดีตที่ทำให้เราเจ็บปวด และฝึกสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น ก็จะทำให้เรา "รักตัวเอง"
SHARE
Writer
Meeniie
Me

Comments

Kindness
4 years ago
^^
Reply
Meeniie
4 years ago
😊😊