คุณมองเห็นอะไรในแรงงานต่างด้าว?
ถ้าคุณไปแถวๆสมุทรสาครคุณจะพบแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก บางครั้งคุณอาจเจอคนพม่าจำนวนมากแบบมืดฟ้ามัวดินจนคุณอาจไม่มั่นใจว่าคุณยังอยู่ในประเทศไทย แต่คำถามคือ เมื่อคุณมองพวกเขาแล้วคุณเห็นอะไร?

หลายคนจะเห็นบุคคลที่น่ารังเกียจ เห็นคนที่เข้ามาเกาะกินประเทศไทย เห็นคนที่ไม่ควรมาอยู่ในประเทศเดียวกัน เห็นคนที่เรียกร้องเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างน่ารำคาญใจ

แต่ผมไม่เคยเห็นพวกเขาเป็นแบบนั้น ที่ผมเห็นคือคนที่เข้ามาสร้างประโยชน์ให้ประเทศที่ผมอยู่ ผมเห็นคนที่สามารถจะทำงานหนักเพื่อจะให้บางสิ่งบางอย่างกลับคือสู่สังคม ไม่ว่าจะเป็นภาษีจากรายได้ ภาษีจากค่ากินอยู่ หรือผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการทำงาน และสำหรับบางคนที่มีความตั้งใจและมีทัศนคติที่ดี ผมเห็นพวกเขาเป็นคนที่สามารถจะมาเป็นพลเมืองร่วมชาติกับผมได้ด้วยซ้ำ บ่อยครั้งเมื่อผมเห็นคนที่มีความตั้งใจจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ผมเห็นภาพของคนเหล่านั้นซ้อนทับเข้ากับภาพอากงของผม อากงที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยในฐานะแรงงานต่างด้าวอันมีแต่คนดูถูก

เมื่อประมาณแปดสิบปีที่แล้วอากงของผมเดินทางจากเกาะไหหลำมาประเทศไทยและเลี้ยงชีวิตด้วยการทำงานระดับล่างๆที่ไม่มีใครอยากทำ แต่อากงผลักดันตัวเอง ตั้งใจทำงานเก็บเงิน ส่งลูกหลานเรียนหนังสือ สั่งสอนให้ลูกหลานเป็นคนที่ดีของสังคม ผ่านไปเพียงหนึ่งรุ่นลูกๆของอากงสี่คนได้เป็นวิศวกรสองคน สถาปนิกหนึ่งคน และโปรแกรมเมอร์อีกหนึ่งคน ผ่านไปอีกหนึ่งรุ่นหลานๆของอากงได้เป็นหมอ เป็นผู้บริหารบริษัทและโรงงาน หลายคนทำงานรายได้สูงๆในบริษัทระดับนานาชาติ แทบทุกคนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยดีๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ภายในสองรุ่นครอบครัวของเราเปลี่ยนจากครอบครัวของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาตัวเปล่าๆและทำงานอันที่เป็นที่รังเกียจของคนในสังคม แล้วกลายมาเป็นครอบครัวที่ยืดอกได้อย่างสมภาคภูมิว่าเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในสังคม

บางคนอาจจะบอกว่าคนจีนไม่เหมือนกับคนชาติอื่น คนจีนขยัน และมีความพยายามที่จะปรับตัวเข้ากับสังคมไทย เรื่องนี้อาจจะจริง หรือมันอาจจะไม่จริง แต่มันก็ไม่สำคัญ เพราะไม่ว่าคนจีนจะขยันขนาดไหนก็จะไม่มีวันเติบโตได้หากสิ่งที่ได้รับมีแต่การรังเกียจเดียดฉันท์และการข่มเหงจากคนอื่นในสังคม ไม่ว่าผู้ที่เข้ามาใหม่จะมีความพยายามเพียงใดการเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีคุณค่าในสังคมจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้ถ้าสิ่งที่เจ้าบ้านให้มีแค่การกดขี่และการขับไล่ไสส่ง

คิดกันให้ดีก่อนจะลงมือทำหรือพูดอะไรออกไป
SHARE
Writer
Past-Forward
Free Thinker
น.พ.อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Comments

Imagist
4 years ago
น่าเศร้านะครับ ที่เราโดนความคิดแบบขวาจัดครอบงำจนมองเพื่อนมนุษย์คนอื่นแบบไม่มีคุณค่า 😣
Reply
bearfoot
4 years ago
เห็นด้วยมากๆ ค่ะ แรงงานต่างด้าวที่มาทำงานแบบถูกกฎหมายนี่ พวกเขาตั้งใจทำงานกันมาก เก็บเงินส่งไปเลี้ยงครอบครัวที่พม่า เด็กๆ ที่เรียนหนังสือในโรงเรียนก็ตั้งใจเรียนภาษาไทยมาก คนเราควรจะมองกันที่คุณค่าของการกระทำมากกว่าที่จะตัดสินกันจากสถานะทางสังคมที่เราคิดขึ้นเอง 
Reply