สิ้นกลิ่นไอรัก
สิ้นกลิ่นไอรัก สมัคร สมาน ผสานหัวใจ
ไม่อาจหยิบยื่นสิ่งใดมาเทียบ ไม่อาจหยิบยื่นใดใดมาเปรียบ ก้นน้ำตาลแก้วนั้น
รสหวานจับใจ รสนี้ใช้ไหมที่หัวใจต้องการ
แม้สิ้นกลิ่นไอรัก แม้สิ้นคำหวาน ยังคงรอเจ้าน้ำตาล น้ำตาลก้นแก้ว

แต่ก่อนแต่ไร ไม่เคย ไม่เคย ไม่เคย
ทำไมวันนี้เธอถึงเย็นชา
แต่ก่อนแต่ไร ไม่เคย ไม่เคย บอกลา
ทำไมวันนี้เธอถึงลาจาก
แต่ก่อนแต่ไร ไม่เคยจะคิด ชิงชัง
ทำไมวันนี้เราไม่รักกัน เหมือนก่อน

สิ้นกลิ่นไอรัก สมัคร สมาน ผสานหัวใจ
SHARE

Comments