ที่ปรึกษา
เคยสงสัยมั๊ยว่า ทำไมเราให้คำปรึกษาคนอื่นได้ดี แต่กลับหาทางแก้ไขปัญหาให้ตัวเองไม่ได้

ที่เป็นเช่นนั้น เพราะ....
การหาวิธีแก้ปัญหาให้คนอื่น
เราเป็นเพียงคนนอก ที่มองเข้าไป
เราเห็นปัญหาโดยภาพรวม
เห็นปัญหาของทั้งสองฝ่าย  รับรู้ปัญหาของทั้งสองฝ่าย
เราจึงสามารถหาทางออกที่ดีที่สุด ที่เหมาะสมที่สุดให้กับเรื่องนั้นๆได้

แต่หากเมื่อไหร่ที่เป็นปัญหาของเราเอง
เราก็จะมองเห็นเพียงแค่ด้านเดียว
คือ ด้านที่เรายืนอยู่ จุดที่เรายืนอยู่
เราจึงมักมองตัวเองเป็นที่ตั้ง 
เมื่อต้องหาทางแก้ปัญหา เราจึงมักเลือกทางที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอง และทางที่ตัวเองสบายใจที่สุด
จนอาจลืมนึกถึงผลกระทบและความรู้สึกของผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

การปรึกษาคนอื่น  เราจึงมักได้รับคำตอบที่ดีกว่า
แม้บางครั้ง เราจะมีคำตอบให้กับเรื่องนั้น ภายในใจแล้ว
แต่เราก็ยังคงเลือกที่จะปรึกษาคนอื่น
อาจเพราะต้องการมั่นใจในคำตอบของตัวเอง
หรือไม่ก็...หวังว่าเขาจะให้คำตอบที่ดีกว่านี้ได้
การที่เราแก้ปัญหาของคนอื่นได้ดีกว่าปัญหาของตัวเอง  นั่นก็เพราะว่า เรามองเห็นปัญหาของเขา แต่เรากลับมองไม่เห็นปัญหาของตัวเอง

SHARE

Comments