ปีใหม่ที่ไม่ใหม่
ปีใหม่เป็นสมมุติกาล
ไม่มีปีใหม่
มีแค่ปัจจุบัน
อดีตก็ถูกปิดกั้นให้กลับไม่ได้
อนาคตเป็นสมมุติกาล
ก็ถูกปิดกั้นให้ไปอนาคตไม่ได้
เราถูกคุมขังอยู่กับปัจจุบัน
พวกเราถูก timeline คุมขังพวกเราไว้
อดีตก็กลับไม่ได้
อนาคตก็ไปไม่ได้
ไม่มีปีใหม่
มีแต่ปัจจุบัน
พระท่านสอนให้เราอยู่กับปัจจุบัน
จริงๆ แล้วเราถูกคุมขังอยู่กับปัจจุบันอยู่แล้ว
จิตเราต่างหาก ที่วิ่งเวียนว่อน
กับอนาคตที่เพ้อเจ้อ
กับอดีตที่หอมหวาน
จิตเราคร่ำครวญกับอดีตที่หอมหวาน
ปล่อยให้ปัจจุบันหายไปเป็นอดีตอีกครา
เมื่อระหว่างคร่ำครวญถึงอดีต
เมื่ออดีตหอมหวาน
จิตจะคิดว่าปัจจุบันหอมหวานไม่เท่า
ความทุกขะ บรรเกิด
เมื่อจิตคิดถึงอดีตที่ปวดร้าว
จิตปัจจุบันกลับไปเอาอดีตที่ปวดร้าว
มากระทืบปัจจุบันที่น่าจะไม่ปวดร้าว
ให้ปวดร้าวยิ่งกว่าอดีตก็เคยเป็น
จิตที่คิดข้ามไปอนาคต
อนาคตที่เพ้อฝัน
เมื่อถึงเวลาที่เพ้อฝันกลับไม่เป็นดั่งฝัน
จิตก็ปวดร้าวอีกครั้ง
จิตที่คิดข้ามไปอนาคต
อนาคตที่น่ากลัว
เมื่อถึงเวลาอนาคตที่น่ากลัว
กลับไม่พร้อมที่จะเจอ
ก็จะพบกับความน่ากลัว
และปวดร้าวอีกครา
ร่างกายสังขาลพวกเราเดินอยู่บน timeline
และอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลา
แต่จิตเรามักไม่อยู่กับปัจจุบัน
จิตที่ไปอดีต ต้องจำเอาไว้กับความผิดพลาด
เพื่อระแวดระวังที่จะมาเกิดอีกในปัจจุบัน
จิตที่ไปอนาคต เราไม่อาจรู้ว่าจะดีหรือไม่ดี
เราควรรับมือกับเรื่องที่ดีหรือไม่ดีที่จะเกิด
เพื่อรับมือกับอนาคตที่จะมาเป็นปัจจุบัน
ปีนี้ไม่ใช่ปีใหม่
นะครับ
สวัสดีปีปัจจุบัน
9 ม.ค. 2561
Cr.ภาพ ชื่อภาพ ศิลปินขาเป๋
ศิลปิน : ประทีป คชบัว
SHARE

Comments