หัวใจมีไว้เพื่อแตกสลาย---ลาแล้วจามจุรี
น่าแปลก...
ตอนเริ่มต้น เรามักไม่นึกถึงจุดจบ
แต่พอใกล้จบเรากลับนึกไปถึงจุดเริ่มต้น

ไม่นานจุดจบจะนำไปสู่จุดเริ่มต้นใหม่
เตือนใจให้ไม่ลืมจดจำทุกช่วงชีวิต 

หรือจริงๆแล้ว 'ชีวิต' ไม่มี 'จุด' 
เป็นเพียงมโนภาพที่เราสร้างขึ้นมาเพื่ออุดรูโหว่ในจิตใจ
สร้างให้ตัวเองรู้สึกว่าเราเป็นอะไรซักอย่างในบาง 'ชั่วขณะ' ในช่วงชีวิต
 ให้เราได้แขวน 'คุณค่า' บางอย่างไว้ 

ไม่เลย เราไม่เคย 'เป็น' อะไร แต่เรากำลังจะ 'กลายเป็น' อะไร
สุดท้ายชีวิตจะพาเราไปที่ใดใครเล่าจะรู้
มาถึงตรงนี้ฉันก็ปล่อยละล่ะ ปล่อยให้เวลาเคลื่อนไป ปล่อยให้จิตใจเปลี่ยนแปลง

เด็กคนนั้นสี่ปีก่อน ....ไม่เคยหายไปจริงๆ

การแตกสลายของหัวใจครั้งแล้วครั้งเล่า...
ซากละอองเแห่งตัวตนเก่าเก็บล่องลอยฟุ้งไปในม่านหมอกแห่งความฝัน
 ผสมรวม ประกอบสร้าง ผ่านช่วงเวลามาเป็นบางสิ่งที่ใหญ่กว่าในวันนี้
และยังคงเคลื่อนไป สะสม ค้นหา เปลี่ยนแปลง จนกว่าชีวิตจะหาไม่
หรือจริงๆแล้ว 'ชีวิต' ไม่มี 'จุด'

เป็นเพียงมโนภาพที่เราสร้างขึ้นมาเพื่ออุดรูโหว่ในจิตใจ

สร้างให้ตัวเองรู้สึกว่าเราเป็นอะไรซักอย่างในบาง 'ชั่วขณะ' ในช่วงชีวิต

ให้เราได้แขวน 'คุณค่า' บางอย่างไว้ 
SHARE
Writer
Nui_Napat
so many role to play
ใกล้เรียนจบแล้ว กำลังแสวงหาโอกาสและคุณค่าของสิ่งที่ทำอยู่และกำลังจะทำต่อไป (ปัจจุบันเรียนจบ รับปริญญามา 2 ปี 8 เดือนแล้ว)

Comments