"จริง" จริงๆ...
บันทึกที่มา..."จริง" จริงๆ ...

วันที่หันมาให้ความสนใจกับคำว่า "จริง" อย่างจริงจัง 
เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา 
เริ่มต้นจากการได้ยิน ได้ฟังธรรมะคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
ที่ท่านมักจะเน้นให้ รู้เห็นตามความเป็นจริง 
ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เป็นธรรมดา 
โดยเฉพาะธรรมะคำสอนของหลวงปู่ดุลย์ อตุโล (วัดบูรพาราม) 
ที่กล่าวไว้ว่า "จริง" ตัวเดียวสำเร็จ 
เป็นอะไรที่ประทับตรึงใจ ฝังอยู่ในจิต 
เฝ้าครุ่นคิด เฝ้าติดตามหาเหตุและผลว่าจะเป็นจริงได้อย่างไร 
ไม่ได้มีเจตนาลบหลู่คำสอนของพระพุทธองค์ 
ไม่ได้มีเจตนาหรือประสงค์ที่จะปรามาสคำสอนของครูบาอาจารย์ 
แต่มีความต้องการที่จะค้นให้พบความจริงเกี่ยวกับ "จริง" 
ที่ทุกพระองค์ฝากไว้เตือนสติ เตือนใจ ให้คิด 
เริ่มติดตามว่า "จริง" ช่วยให้เราค้นพบอะไรบ้าง 
ช่วยเราได้อย่างไร แล้วเราจะได้อะไรจากคำว่า "จริง"
จากวันโน้นที่เริ่มสนใจ "จริง" 
ถึงวันนั้นที่เริ่มศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ "จริง" ว่า "จริง" จริงๆ อย่างไร 
ถึงวันนี้..เริ่มเข้าใจแล้วจริงๆ ว่า "จริง" จริงๆ ดีจริงๆ 
จึงอยากนำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อแบ่งปันกัน 
จากวันที่ไม่รู้แล้วได้รู้...รู้สึกโล่ง โปร่ง สบาย ชีวิตมีความหมาย มีความสุข
เพราะทุกๆ วินาที...มีสิ่งที่น่าเรียนรู้มากมาย 
จึงเพียรที่จะขวนขวาย เรียนรู้ เข้าใจในสรรพสิ่งรอบข้าง 
เพียรถากถางความไม่รู้ มุ่งสู่ความเจริญทางปัญญา 
มุ่งสู่เป้าหมายต่อไป คือ จะไม่ทิ้งเวลา 
จะไม่เสียโอกาสที่จะเรียนรู้เรื่องราวดีๆ ในชีวิตไป 
เมื่อได้รับสิทธิ์เกิดมาเป็นมนุษย์ อันเป็นสัตว์ประเสริฐสุดแล้วนั่นเอง...

ตัวอย่างเรื่องราวที่ได้เรียนรู้..จนเป็นที่มาของ "จริง" จริงๆ..

ต้นไม้ใหญ่..ใน..เมล็ดเล็ก

เมื่อไม่นานมานี้..
มีอยู่วันหนึ่ง ขณะที่นั่งปอกเปลือกมะม่วงอย่างเพลิดเพลิน
อยู่ๆ มีคำถามผุดขึ้นมาในจิตว่า..
เห็นต้นไม้ใหญ่ในเมล็ดเล็กๆ นี่มั้ย..
ทีแรกรู้สึกขำตัวเอง เพ้อเจ้ออะไรกัน
แต่อดไม่ได้ที่จะก้มไปมองเมล็ดมะม่วงในมือ
มองเท่าไหร่ ก็ไม่เห็นมีต้นไม้อะไร 
มีแต่เมล็ดมะม่วง แข็งๆ รูปร่างรีๆ มีขนเล็กๆ โดยรอบ
ทว่า..คำถามนั้นยังวนเวียน ไม่หายไป
จึงตัดสินใจเพ่งมองเมล็ดมะม่วงอย่างถี่ถ้วน
คำถามชวนคิดต่างๆ เริ่มทะยอยเข้ามาเป็นระลอก
เมล็ดมะม่วงนี้มาจากมะม่วงอะไร
เนื้อที่ห่อหุ้มเมล็ดนี้มา มีลักษณะเป็นอย่างไร
ผลมะม่วงที่มีเนื้อห่อหุ้มเมล็ดนี้ได้มาจากต้นมะม่วงต้นไหน
ต้นมะม่วงนั้นมีลักษณะอย่างไร
ก่อนจะเป็นต้นมะม่วงที่ให้ผลนี้มา
เกิดขึ้นมาได้อย่างไร...
พอถึงคำถามนี้..จึงเข้าใจทันที..
เพราะเมล็ดมะม่วงที่อยู่ในมือ
คือคำตอบที่ว่า ต้นมะม่วงเกิดขึ้นมาได้อย่างไร
เกิดจากเมล็ดมะม่วงแบบเดียวกันนี้นั่นเอง
ต้นมะม่วงย่อมออกลูกมาเป็นมะม่วง
ไม่ได้ออกมาเป็นชมพู่ ส้ม มะละกอ ฯลฯ แน่ๆ
ในเมล็ดไม้ผลใดๆ ย่อมมีต้น กิ่ง ก้าน ใบ ดอก และผล
แบบเดียวกับต้นเดิมที่เป็นที่มาของเมล็ดนั้นอยู่แล้ว
เพียงแต่รอดิน น้ำ สภาพอากาศ ปุ๋ย และสภาวะแวดล้อมต่างๆ 
เพื่อประคบประหงมเมล็ดนั้นๆ ให้งอกเป็นต้นไม้ใหม่
เติบโตจนกลายเป็น...
ต้นไม้ใหญ่..ใน..เมล็ดเล็ก..นั่นเอง

"จริง" จริงๆ ..จริงมั้ย..SHARE

Comments