ถ้าหากโลกนี้ ไม่มี "เวลา"
บนโลกใบนี้ ทุกคนมี 24 ชั่วโมง
วันหนึ่งๆ เราหมดเวลาไปกับอะไรตั้งมากมาย ทั้งเป็นประโยชน์ต่อตนเองบ้าง เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นบ้าง หรือไม่เป็นประโยชน์อันใดบ้าง
เวลาทุกๆ เสี้ยววินาที ดูจะมีความหมายอยู่ในตัวของมัน มันทำให้วินาทีก่อนหน้านี้คืออดีต และวินาทีถัดไปคืออนาคต
แล้วปัจจุบันล่ะ คืออะไร?
ปัจจุบันขณะคือ การไม่มีอดีตและอนาคตใช่หรือไม่ มันใช่การที่ “ไม่มีเวลา” หรือเปล่า?
เราได้ยินกันจนชินชาว่า “ฉันไม่มีเวลาบ้างหล่ะ” “ผมไม่มีเวลาบ้างหล่ะ” แล้วถ้าหากบนโลกนี้ “ไม่มีเวลา” ขึ้นมาจริงๆ มันจะเกิดอะไรขึ้น?
เราอาจจะไม่ต้องครุ่นคิดถึงอดีต กังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เราอาจจะหลุดออกจากคุกของ “เวลา” ที่มันคุมขังมนุษย์มาช้านาน
เราอาจเหลืออยู่แค่ “ปัจจุบัน” เท่านั้น
แต่ในความเป็นจริงแล้ว นาฬิกาก็ยังคงทำหน้าที่ของมันต่อไป โดยมีกาลเวลาเป็นผู้ควบคุม แต่ดูเหมือนว่า ไม่ใช่เพียงนาฬิกาเท่านั้นที่ถูกเวลาควบคุม มนุษย์ก็เช่นกัน
มนุษย์ถูกควบคุมโดยสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต ถูกคุมขังโดยความกังวลถึงอนาคต จนไม่เคยรู้จักกับปัจจุบัน ทั้งๆ ที่มีแต่ “ปัจจุบันขณะ” เท่านั้น ที่ “เวลา” เป็นของเราอย่างแท้จริง
คงจะดี..หากเราหลุดออกจากกับดักของมันได้ คงจะดี..หากเราสามารถอยู่กับปัจจุบันมากขึ้น ดูเหมือนการปลดแอกเพื่อเป็นอิสระจากเวลานี้ น่าจะเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ เพื่อที่เราจะได้สัมผัสกับความสุขกับ “ปัจจุบัน” อย่างแท้จริง แต่ดูเหมือนว่า เราไม่เคยรู้เลยว่ากำลังเดินอยู่ในคุกที่ไม่มีจุดสิ้นสุด แล้วก็ยังคงเดินต่อไปเรื่อยๆ โดยปราศจากความสงสัยอันใด
ทุกคนมีเวลาเท่ากันคือ 24 ชั่วโมงต่อวัน แล้วในแต่ละวัน เราได้ทำอะไรบ้างหรือยัง เพื่อสร้างอิสรภาพให้กับตนเอง
คงจะดี .. หากโลกนี้ ไร้ซึ่งกาลเวลา
SHARE

Comments