ข้อสอบที่คุณต้องเจอตลอดชีวิต
ทุกปัญหาและทุกอุปสรรค ที่คุณได้เจอ    ก็เหมือนกับการทำข้อสอบ
1.)@(฿-!&;s@2!"¥fh~*a{*_€ ❓
ก.▶️✔️☑️⭕️🆗 ข.⏹🔃🔘🚫⏸
ค.⏪➖🔴❌⏮
ง.▶️🔃🔴❗️❗️• บางคนเลือกตอบข้อที่ดีที่สุดให้ตัวเอง
• บางคนเลือกตอบข้อที่จำเป็นเพื่อคนอื่น
• บางคนเลือกเพราะความไม่แน่ใจ
• บางคนเลือก เพราะไม่มีทางเลือก
และอีกหลาย ๆ เหตุผล


มันไม่มีข้อไหนผิดหรือถูกเสมอไป
เพราะหลังจากที่คุณได้เลือกสิ่งเหล่านั้น ความรู้สึกจะตอบตัวคุณเอง


และเมื่อ...  เราผ่านปัญหาหลายๆอย่าง ก็เหมือนได้ทำข้อสอบหลายๆข้อ คุณจะเริ่มรู้ได้เองทีละนิด ๆ ว่าควรเลือกอะไรหรือทำอย่างไรต่อไป

ท้ายที่สุดคุณจะรู้เองว่า 

...สิ่งไหนไม่ควรเลือก 
....สิ่งไหนควรตัดออกจากชีวิต 
...และสิ่งไหนควรรักษาไว้ 
จงขอบคุณปัญหาเหล่านั้น                 หันหลัง และเงยหน้าเดินต่อไป


SHARE
Written in this book
Be strong.
Writer
SOLDOUT
beginner
อาจใช้คำไม่สวยงาม แค่อยากให้ติดตามความรู้สึกกันไป : )

Comments