• พ่อที่ฉันไม่เคยพบ •
ตั้งแต่เด็กๆฉันไม่เคยจำได้ว่ารู้จักท่านตั้งแต่เมื่อไหร่ ...ไม่เคยได้คุยกับท่าน ...ไม่เคยได้พบท่าน...
ฉันเห็นหน้าท่าน และรู้จักพระราชประวัติของพระองค์ท่านผ่านทางหน้าหนังสือ และหน้าจอโทรทัศน์เพียงเท่านั้น ตอนนั้นฉันรู้เพียงแค่ว่าท่านเป็นพระมหากษัตริษ์ของประเทศก็เพียงเท่านั้น โดยที่ไม่ได้รู้เลยว่าพระมหากษัตริย์คืออะไร?...
เมื่อเวลาผ่านล่วงเลย ฉันได้เติบโตขึ้น ได้เรียนรู้ ได้พบเจอ สิ่งต่างๆมากมาย ฉันเป็นเด็กขี้สงสัย เมื่อพบเจอสิ่งใดที่ไม่สามารถเข้าใจได้ก็ชอบตั้งคำถามขึ้น...
ทุกวันที่ 5 ธันวาคม แน่นอนว่าคือวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นในทุกๆปี เมื่อฉันโตพอที่จะเริ่มสงสัย เหตุใดจึงเรียกวันประสูติของพระองค์ท่านว่า "วันพ่อ" ทำไมคนไทยจึงเรียกท่านว่า...
พ่อด้วยความเป็นเด็กขี้สงสัย ฉันก็ได้ถามแม่ของฉัน เท่าที่จำได้ ฉันได้คำตอบมาประมาณว่า "ในหลวงท่านทรงเป็นพระมหากษัติย์ ปกครองประเทศเรา ปกครองเราทุกคน คนไทยจึงเรียกท่านเปรียบเสมือนพ่อของแผ่นดินไทย" แต่ถึงได้คำตอบมาเช่นนั้น ด้วยความที่ยังเป็นเด็กน้อยอยู่ก็ยังไม่ได้เข้าใจอะไรลึกซึ้งมากมาย จนกระทั่งได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆ เริ่มอ่านพระราชประวัติของพระองค์ท่าน ผ่านทางหนังสือต่างๆทั้งที่บ้าน โรงเรียน และทุกครั้งที่มีโอกาส เวลามีคนเล่าเรื่องของพระองค์ฉันก็จะตั้งใจฟังเสมอ เวลาไปดูหนังที่โรงหนัง ฉันชอบดูเพลงสรรเสริญพระบารมีเอามากๆ ฉันได้เห็นเรื่องราวต่างๆของพระองค์ ได้เห็นหลายๆอริยบทที่พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยในการทรงงานต่างๆเพื่อประโยชน์สุขของพนสกนิกรชาวไทยประชาชนของพระองค์ ฉันได้รู้ถึงความจงรักภักดีของเหล่าพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อพระองค์ ผ่านทางสื่อต่างๆ และผ่านทางเรื่องราว ที่พระองค์ท่านทรงทำให้แก้พสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ ในตอนที่พึ่งทรงขึ้นครองราชสมบัติ 
พระองค์ยังทรงตรัสว่าจะเดินทางไปเยี่ยมเยียนประชาชนของพระองค์ทั่วประเทศก่อน หลังจากนั้นจึงจะทรงเสด็จไปเยือนต่างประเทศตามคำเชิญของเจ้าในประเทศต่างๆ 
แสดงถึงความเอาใจใส่และเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ อีกทั้งพระราชกรณียกิจอีกนานับประการที่พระองค์ทรงทำไว้....
ทุกสิ่งทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมา ทำให้ฉันได้เข้าใจว่าทำไมคนไทยถึงได้เรียกพระองค์ท่านว่า"พ่อ"

"พ่อ" ที่ฉันไม่เคยพบมาก่อน

และวันนี้ฉันก็ยังไม่รู้ ว่าฉันรักพระองค์ท่านตั้งแต่เมื่อไหร่ ฉันรักพ่อคนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ คงเป็นตอนที่ฉันได้รับรู้เรื่องราวของพระองค์ท่านมาเรื่อยๆ 

จากความขี้สงสัย ค้นหาจนเป็นความสนใจ แปรเปลี่ยนเป็นความเข้าใจและรัก เลื่อมใส ในพระองค์ท่าน 

แต่ในวันนี้ (13 ตุลาคม 2559) "พ่อ" ของฉัน และของคนไทยทั้งประเทศ ได้จากไปอย่างสงบแล้ว ขอพระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย
ลูกคนนี้ดีใจเหลือเกินที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินของพ่อหลวง ลูกจะเป็นคนดีเพื่อตัวของลูกเอง เพื่อครอบครัวของลูก และเพื่อประเทศชาติที่พ่อได้เคยดูแลมา 
ด้วยรักและอาลัย จาก "ลูก" คนหนึ่งของ "พ่อ"  พ่อที่ฉันไม่เคยพบ

SHARE
Writer
Kissnaper
Student
My Diary

Comments