มหัศจรรย์ดอกเบี้ยทบต้น

...

เคยมีคนไปสัมภาษณ์ "อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์"

ด้วยคำถามทางวิทยาศาสตร์ว่า..
"คุณคิดว่าแรงใดเป็นแรงที่มีพลังมากที่สุดในโลก"

แต่เขากลับได้คำตอบทางการเงินว่า..
"พลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาล
คือพลังของอัตราดอกเบี้ยทบต้น"

...

ดอกเบี้ยธรรมดา = ดอกเบี้ยที่คิดจาก "เงินต้น"

เช่น ฝากเงิน 100,000 บาท ได้รับดอกเบี้ย 8% ต่อปี
เป็นจำนวน 8,000 บาท ถ้าเราถอนดอกเบี้ยออกมาใช้ทุกปี
ปีต่อๆไปจะมีเงินต้นเท่าเดิมคือ 100,000 บาท
และได้รับดอกเบี้ย 8,000 บาทเท่าเดิมในทุกๆปี

...

ดอกเบี้ยทบต้น = ดอกเบี้ยที่คิดจาก
"เงินต้น + ดอกเบี้ยในงวดก่อนๆ"

เช่น ฝากเงิน 100,000 บาท ได้รับดอกเบี้ย 8% ต่อปี
ถ้าเราไม่ถอนดอกเบี้ยออกมาใช้เลย
และนำกลับไปฝากรวมไว้กับเงินต้นในทุกๆปี

ผลจะเป็นดังนี้

ปีที่ 01 >> เงินต้น 100,000 บาท , ดอกเบี้ย 8,000 บาท
ปีที่ 02 >> เงินต้น 108,000 บาท , ดอกเบี้ย 8,640 บาท
ปีที่ 03 >> เงินต้น 116,640 บาท , ดอกเบี้ย 9,331 บาท
---
ปีที่ 10 >> เงินต้น 199,900 บาท , ดอกเบี้ย 15,992 บาท
---
ปีที่ 20 >> เงินต้น 431,570 บาท , ดอกเบี้ย 34,526 บาท
---
ปีที่ 30 >> เงินต้น 931,727 บาท , ดอกเบี้ย 74,538 บาท
---
ปีที่ 40 >> เงินต้น 2,011,530 บาท , ดอกเบี้ย 160,922 บาท
---
ปีที่ 50 >> เงินต้น 4,342,742 บาท , ดอกเบี้ย 347,419 บาท
---
ปีที่ 60 >> เงินต้น 9,375,654 บาท , ดอกเบี้ย 750,052 บาท

จะเห็นได้ว่า.. ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่
พลังของดอกเบี้ยทบต้นจะส่งผลให้
"เงินต้นและดอกเบี้ย" งอกเงยมากขึ้นเท่านั้น

...

เงินฝากไม่ใช่การลงทุนชนิดเดียวที่สามารถ
สร้าง "ดอกเบี้ยทบต้น หรือ ผลตอบแทนทบต้น" ได้

การลงทุนในสินทรัพย์ชนิดอื่นๆ
เช่น หุ้นสามัญ หุ้นกู้เอกชน พันธบัตรรัฐบาล
หรือ อสังหาริมทรัพย์ ก็สามารถสร้าง
อัตราผลตอบแทนทบต้นได้เช่นกัน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 8-12% ต่อปี
สามารถหาได้ในช่วงก่อนวิกฤตต้มยำกุ้ง

แต่ในปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ
จะอยู่ที่ประมาณ 1-3% ต่อปีเท่านั้น

หากอยากได้ผลตอบแทนประมาณ 8-12% ต่อปี
เราคงต้องลับฝีมือเพื่อเข้าลงทุนในสนามที่มีโอกาส
เช่น หุ้นสามัญ ตราสารอนุพันธ์ หรือ อสังหาริมทรัพย์

...

เวลาที่มากพอ
บวก เงินต้นที่มากพอ
บวก ผลตอบแทนที่มากพอ

เท่ากับ มหัศจรรย์ดอกเบี้ยทบต้น นะครับ ^_^

...

SHARE

Comments