ก้าวแรกแห่งความสำเร็จ เริ่มต้นที่ความคิด

...

มีคนเคยกล่าวว่า..
ความสำเร็จจะเกิดขึ้น 2 ครั้งเสมอ
ครั้งแรกเกิดขึ้นใน "ความคิด"
ครั้งที่สองเกิดขึ้นใน "ความเป็นจริง"

...

ถ้าคุณคิดว่าสามารถทำสิ่งต่างๆ
ให้ประสบความสำเร็จได้ คุณจะ..

ลงมือทำ
\/
ผ่านปัญหา เจออุปสรรค
ล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วน
\/
ทุกครั้งที่ลุกขึ้นมาใหม่
ความสามารถเพิ่มพูนขึ้นเสมอ
\/
ขยับเข้าใกล้ความสำเร็จขึ้นเรื่อยๆ

...

แต่ถ้าคุณคิดว่าไม่สามารถทำสิ่งต่างๆ
ให้ประสบความสำเร็จได้ เพราะมันยากเกินไป
เหนื่อยเกินไป ลำบากเกินไป คุณจะ..

ไม่ลงมือทำ
\/
ไม่เคยผ่านปัญหา
ไม่เคยเจออุปสรรค
ไม่เคยล้มเหลวแม้สักครั้ง
\/
ความสามารถเท่าเดิม
แต่โลกพัฒนาขึ้นทุกวัน
\/
ชีวิตเหมือนเดินย่ำอยู่กับที่
ความสำเร็จไกลออกไปเรื่อยๆ

...

ความสำเร็จขั้นแรก คือ เชื่อมั่นว่าตนเองทำได้
ขั้นต่อไป คือ ลงมือทำ > เรียนรู้ > ลงมือทำ > เรียนรู้
วนลูปซ้ำไปเรื่อยๆ

แต่คนส่วนใหญ่ติดปัญหาชอบคิดว่าตนเองทำไม่ได้
ทั้งที่ยังไม่เคยลงมือทำอะไรเลย

คุณเชื่อทุกอย่าง ยกเว้นตนเอง
คุณกราบไหว้ต้นไม้ แต่ไม่เคยนับถือตนเอง
คุณยกย่องผู้ที่ประสบความสำเร็จ แต่ดูถูกตนเอง
ทั้งๆที่เมื่อ 10-30 ปีที่แล้ว
เขาก็เป็นคนธรรมดาไม่ต่างจากคุณ

ไม่ว่าคุณจะคิดยังไง !
คิดว่าตนเองทำได้หรือไม่ได้ คุณก็ถูกทั้งนั้น

เพราะความคิดมีตัวตน และคนจะเป็นดั่งความคิดครับ ^_^

...

SHARE

Comments