ค่าครองชีพ ในวันเกษียณอายุ

...

"ค่าครองชีพ" เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับ "อายุ"
อายุเพิ่มขึ้น ค่าครองชีพเพิ่มตาม

คนรุ่นอายุ 60 ปี ที่กำลังเกษียณอายุ ณ ตอนนี้
เมื่อ 40-50 ปีก่อน ครั้งยังเยาว์วัย
ย่อมเคยทานก๋วยเตี๋ยวชามละ 3 บาท
แต่ปัจจุบันต้องทานชามละ 30 บาท
จากวัยหนุ่มสู่วัยชรา ค่าครองชีพเพิ่มขึ้น 10 เท่า

...

เกือบ 40 ปี เป็นช่วงเวลาที่นักศึกษาจบใหม่
จะได้ทำงานหาเงิน ก่อนย่างเข้าสู่วัยเกษียณ

สมมุติว่า.. เมื่อวัยเกษียณของพวกเขามาถึง
ค่าครองชีพอาจเพิ่มขึ้น 10 เท่า
ต้องทานก๋วยเตี๋ยวชามละ 300 บาท
วันละ 3 มื้อ รวมเป็นเงิน 27,000 บาท/เดือน

แถมเดี๋ยวนี้ อายุเฉลี่ยของคนไทยยืนยาวเกือบ 80 ปี
แสดงว่า.. คุณต้องมีชีวิตอยู่อีกเกือบ 20 ปีหลังจากเกษียณ

...

คำถาม คือ

1. ณ วันเกษียณอายุ คุณอาจไม่มีรายได้จากงานประจำ
คุณจะทำยังไง? ถ้าต้องอยู่โดยมีรายจ่าย แต่ไม่มีรายได้

2. คุณจะทำยังไง? ถ้ามีภาระค่าใช้จ่าย 27,000 บาท/เดือน
เป็นระยะเวลา 20 ปี รวมเป็นเงิน 6,480,000 บาท

ลองค้นหาคำตอบให้ตัวเองดูนะครับ ^_^

...

SHARE

Comments