ออมก่อนใช้ หรือ ใช้ก่อนออม

...

เคยสงสัยมั้ยครับ ทั้งที่ตั้งใจจะออมเงิน
แต่สิ้นเดือนทีไร ไม่เหลือเงินออมทุกที

สาเหตุที่เป็นเช่นนั้น
เพราะว่าเราออมเงินผิดวิธี

โดยออมเงินแบบ "ใช้ก่อนออม"
กล่าวคือ เมื่อมีรายได้เข้ามา
เราจะนำเงินไปใช้จ่ายก่อน
แล้วเหลือเท่าไหร่ ค่อยเก็บเท่านั้น

แต่ในความเป็นจริง
เรามักไม่เหลือเงินออมเลย
เพราะการใช้จ่ายอย่างลืมตัว

แถมบางเดือนยังใช้จ่ายเกินตัว
ถึงขนาดต้องกู้หนี้ยืมสิน
ซึ่งเป็นการนำเงินออมในอนาคต
มาใช้จ่ายในปัจจุบัน

...

การออมเงินแบบ "ออมก่อนใช้"
เป็นวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

กล่าวคือ เมื่อมีรายได้เข้ามา
เราจะหักเงินออมไว้ก่อน
อย่างน้อย 10% ของรายได้
หรือ จะมากกว่านั้นก็ได้
แล้วเหลือเงินเท่าไหร่ ก็ใช้จ่ายเท่านั้น

อย่างเช่น..
ให้ธนาคารตัดเงินจากบัญชีเงินเดือน
แบบอัตโนมัติทุกๆต้นเดือน
เพื่อโอนเข้าไปเก็บออมในบัญชีเงินฝากประจำ
หรือ กองทุนรวมตลาดเงิน/ตราสารหนี้ เป็นต้น

...

ถ้าความร่ำรวย หมายถึง
การมีทรัพย์สินมากกว่าคนส่วนใหญ่
โดยทรัพย์สินนั้นเป็นของเราจริงๆ
และไม่มีเจ้าหนี้มาคอยตามยึด

คนที่ไม่รู้จักเก็บออม คงยากที่จะรำ่รวยได้
เพราะหาเงินได้เท่าไหร่ก็ใช้จ่ายจนหมด
แล้วจะเอาเงินที่ไหนไปสร้างทรัพย์สินล่ะครับ

...

เจตนาจริงๆของผม..

ไม่ได้อยากให้คนเรา บ้าความร่ำรวย
แค่อยากให้มี "ความมั่นคงทางการเงิน"

มีบ้านและรถยนต์ที่ขนาดพอเหมาะ
กับจำนวนสมาชิกในครอบครัว

มีค่ารักษาพยาบาล ในยามเจ็บไข้ได้ป่วย

มีการศึกษาดีๆสูงๆ ให้แก่ลูกๆหลานๆ

เก็บออมกันเถอะครับ อย่างน้อยก็เพื่ออนาคต
ของตัวคุณเอง และ คนที่คุณรัก ^_^

...

SHARE

Comments