บ้าน กับ รถยนต์ ซื้ออะไรก่อนดี

...

คือ คำถามยอดฮิตของนักศึกษาจบใหม่
หรือ คนที่พึ่งเริ่มทำงานมาได้ไม่กี่ปี

ซึ่งพวกเขาส่วนใหญ่
ล้วนแต่มีคำตอบอยู่ในใจแล้วว่า
"ซื้อรถยนต์ก่อนดีกว่า"

แต่กูรูด้านการเงินส่วนใหญ่
กลับให้คำแนะนำที่ตรงกันข้ามว่า
"ควรซื้อบ้านก่อนซื้อรถยนต์"

เพราะบ้านและที่ดินมีแต่เพิ่มมูลค่าขึ้น
แต่รถยนต์กลับเสื่อมสภาพมูลค่าลดลง
ตามกาลเวลา

...

ตัวอย่างเช่น

นาย A และ นาย B เป็นพี่น้องฝาแฟดกัน
ทั้งคู่ต่างเป็นพนักงานบริษัทเอกชน
มีอายุ 32 ปีเท่ากัน และมีเงินเก็บจากมรดก
อยู่คนละ 2 ล้านบาท

นาย A เลือกนำเงินทั้งหมดไปซื้อรถยนต์หรู
ส่วนนาย B เลือกนำเงินทั้งหมดไปซื้อบ้านพร้อมที่ดิน
ในย่านใจกลางเมืองกรุงเทพฯ เมื่อต้นปี พ.ศ.2528

ระยะเวลาผ่านไป 28 ปี เมื่อสิ้นปี พ.ศ.2555
พวกเขาทั้งสองคนก็เริ่มเข้าสู่วัยเกษียณอายุ

รถยนต์ของนาย A เสื่อมสภาพ
จนมูลค่าลดลงเหลือ 0 บาท

แต่บ้านพร้อมที่ดินของนาย B
กลับมีมูลค่าเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 14.41% ต่อปี
ทำให้มีมูลค่ามากถึง 86.8 ล้านบาท

...

จากสถิตในช่วงระยะเวลา 28 ปี
ตั้งแต่ พ.ศ.2528-2555 พบว่า..
ราคาที่ดินและที่อยู่อาศัย
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เพิ่มขึ้น เป็นจำนวน 25 ปี
ลดลง เป็นจำนวน 2 ปี
และ คงที่ เป็นจำนวน 1 ปี

โดยในช่วง พ.ศ.2528-2555 (ระยะเวลา 28 ปี)
เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 14.41% ต่อปี

แต่ในช่วง พ.ศ.2544-2555 (ระยะเวลา 12 ปี)
กลับเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเพียงแค่ 4.07% ต่อปี

และในช่วง พ.ศ.2540-2541
ตอนวิกฤตเศรษฐกิจ (ต้มยำกุ้ง)
ที่ฟองสบู่ในอสังหาริมทรัพย์แตก
กลับลดลงถึง -12.60% และ -10.80% ตามลำดับ

จากสถิติจะเห็นได้ว่า..
เราอาจไม่ได้รับผลตอบแทนเกิน 10% ต่อปีเสมอไป
ถึงแม้จะถือครองอสังหาริมทรัพย์ไว้เกิน 10 ปีก็ตาม

ลองตัดสินใจดูนะครับ
ว่าจะเลือกซื้อบ้านที่มูลค่าเพิ่มขึ้น
หรือซื้อรถยนต์ที่มูลค่าลดลง ^_^

...

หมายเหตุ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
ราคาที่ดินและที่อยู่อาศัย พ.ศ.2528-2555
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อ้างอิงจาก วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์
เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2555 หน้า 55-61
โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด

...

SHARE

Comments