ออมก่อน รวยกว่า

...

ถ้าคุณออมเงินเป็นจำนวนที่น้อยกว่า
แต่ทำอัตราผลตอบแทนได้เท่ากัน
และมีระยะเวลาการลงทุนที่ยาวนานกว่า

ดอกเบี้ยทบต้น หรือ ผลตอบแทนทบต้น
อาจส่งผลให้คนที่ "ออมก่อน รวยกว่า"

...

สมมุติว่า..

นาย A และนาย B นำเงินออมไปลงทุน
ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปี

โดยนาย A เริ่มลงทุนเดือนละ 5,000 บาท
ตั้งแต่อายุ 20 ปี จนถึงอายุ 60 ปี เป็นเวลา 40 ปี
เขาจะมีเงินทั้งหมด 29.2 ล้านบาท
จากเงินต้นเพียงแค่ 2.4 ล้านบาท

ส่วนนาย B เริ่มลงทุนเดือนละ 30,000 บาท
ตั้งแต่อายุ 40 ปี จนถึงอายุ 60 ปี เป็นเวลา 20 ปี
เขาจะมีเงินทั้งหมด 22.6 ล้านบาท
จากเงินต้นมากถึง 7.2 ล้านบาท

จะเห็นได้ว่า..
ถึงแม้นาย B จะออมเงินเป็นจำนวน 3 เท่าของนาย A
แต่ด้วยระยะเวลาการลงทุนที่น้อยกว่า 1 เท่า
ทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับน้อยกว่าตามไปด้วย

เห็นรึยังครับ "ออมก่อน รวยกว่า" จริงๆ ^_^

...

SHARE

Comments