คนจะรวย ต้องซื้อทรัพย์สินแบบใด

...

หนึ่งในเคล็ดลับแห่งความมั่งคั่ง คือ
คุณต้องซื้อ "ทรัพย์จน" เท่าที่จำเป็น
และซื้อ "ทรัพย์รวย" ให้มากกว่า

...

"ทรัพย์จน" เป็นทรัพย์สินที่
มูลค่าลดลงตามกาลเวลา
สร้างรายจ่าย และลดรายได้

คนที่ชอบซื้อแต่
เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา
เพื่อตามเทรนด์ตามกระแส

หรือชอบเปลี่ยน
รถยนต์และโทรศัพท์บ่อยๆ
เพื่อวิ่งไล่ตามเทคโนโลยี

มักมีความเข้าใจที่ผิด
ว่าตนเองมั่งคั่งรำ่รวย เพราะมีทรัพย์สินมาก

แต่ในความเป็นจริง
พวกเขาจะมั่งคั่งและร่ำรวยได้อย่างไร
ในเมื่อทรัพย์สินที่ครอบครองอยู่ส่วนใหญ่
ล้วนเสื่อมสภาพและมีมูลค่าลดลงทุกวัน
แถมต้องเสียเงินค่าบำรุงรักษาเป็นประจำ

...

"ทรัพย์รวย" เป็นทรัพย์สินที่
มูลค่าเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา
สร้างรายได้ และลดรายจ่าย

ถ้าคุณมีเงิน 1 ล้านบาท
และนำไปซื้อทรัพย์จน
เมื่อเวลาผ่านไปสัก 20-30 ปี
มูลค่าของมันอาจลดลงเหลือ 0 บาท

แต่ถ้าคุณนำเงิน 1 ล้านบาท
ไปลงทุนในทรัพย์รวยของประเทศไทย
เช่น ทองคำ เงินฝากประจำ หุ้นสามัญ
ตั้งแต่ พ.ศ.2518-2557 เป็นเวลา 40 ปี

เงิน 1 ล้านบาท จะเพิ่มขึ้นถึง
ทองคำ --> 8 ล้านบาท
เงินฝากประจำ --> 11 ล้านบาท
หุ้นสามัญ --> 27 ล้านบาท

หรือถ้าคุณนำเงิน 1 ล้านบาท
ไปลงทุนในทรัพย์รวยของสหรัฐอเมริกา
เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลระยะยาว
หุ้นสามัญขนาดใหญ่ หุ้นสามัญขนาดเล็ก
ตั้งแต่ ค.ศ.1926-2012 เป็นเวลา 87 ปี

เงิน 1 ล้านบาท จะเพิ่มขึ้นถึง
ตั๋วเงินคลัง --> 21 ล้านบาท
พันธบัตรรัฐบาลระยะยาว --> 119 ล้านบาท
หุ้นสามัญขนาดใหญ่ --> 3,045 ล้านบาท
หุ้นสามัญขนาดเล็ก --> 15,532 ล้านบาท

...

ถึงหุ้นจะให้ผลตอบแทนดีที่สุดในระยะยาว
แต่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง
มักมีโอกาสกำไรและขาดทุนสูงตามไปด้วย

อย่างวิกฤตต้มยำกุ้งของไทยเมื่อ พ.ศ.2540
ตลาดหุ้นไทยตกต่ำยาวนานหลายปี
ตั้งแต่ พ.ศ.2537-2543 (ระยะเวลา 7 ปี)
ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องถึง 84%

อย่าลืมนะครับว่า..
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล
ก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง ^_^

...

หมายเหตุ ข้อมูลผลตอบแทนของสินทรัพย์
ประเภทต่างๆ อ้างอิงมาจาก Bank of Thailand ,
SET Market Analysis and Reporting Tool ,
Stock Exchange of Thailand , Ibbotson ,
Morningstar , Bloomberg

...

SHARE

Comments