กำลังทำตัว ชั ด เ จ นในความ สั ม พั น ธ์ ที่ไม่มีชื่อเรียก
ก็เราชอบเธอ

จะเรียกว่า เพื่อน มันก็ไม่เต็มปาก เพื่อนที่ไหนเค้าคุยกันแบบนี้ล่ะ
จะเป็นอะไรที่มัน ลึกซึ้ง ก็ยังไม่ใช่

แต่ที่แน่นอน ทุกความสัมพันธ์ ย่อมมีคนรู้สึกมากกว่า นั่นก็ไม่ใช่ใคร 
       ก็ เ ร า นั่นเอง

เราคุยกันมาสักสัปดาห์หนึ่งได้
ฮ่าๆๆ!! รู้สึกแปลกใจตัวเองเล็กน้อย ที่รู้สึกไปมากขนาดนี้
        เรารู้สึก (ไปเอง) ว่า เราเข้ากันได้
เธอเข้าใจในคำพูดสั้นๆ และสติกเกอร์โง่ๆ
แต่นั่นมันก็แค่ ..
     ใน  โ ล ก ส ม ม ติ ของเรา
ร้อนใจ
อยากจะเปิดโลกแห่งความเป็นจริง ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้


ภาวนาขอให้ เ ร า ยินดีที่จะเดินต่อไปพร้อมกัน ในชื่อเรียกสถานะที่เราเต็มใจ


SHARE
Written in this book
My Book

Comments