เมื่อฉันหัดเป็น CEO - ทีม
ก่อนเริ่ม ยังไม่ได้เขียนภาระงานของแต่ละคนเลย ทำไงดี แต่พอรู้ว่าแต่ละคนนั้นมีดีอะไรบ้าง ทีมมันก็คือทีม ทำทุกๆอย่างให้มันผ่านไป วันนี้เพิ่มทีมงานเข้ามาอย่างสมบรูณ์ ทั้งโปรดักชั่น กราฟฟิก ปริ้น และ dev 

ความสนุกกำลังเพิ่มขึ้นเลื่อยแล้ว...

การจัดสรรตำแหน่งงานยังไม่ดีพอ แต่พอรู้ว่าตำแหน่งเข้ากับความสามารถของแต่ละคนได้เป็อย่างดี ผมคงไม่โยกย้ายให้มห้ทำอะไรที่ตัวเองไม่ชอบ แต่จำมอบหมายให้ทำงานรองมากกว่าที่จะบังคับใครให้ทำอะไร
SHARE

Comments