สื่อสาร
สื่อสาร .... คุณคิดว่าการสื่อสารคืออะไร?
เราสื่อสารกันตลอดเวลา ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว เราสื่อสารกับทุกคน แม้แต่คนที่เราไม่รู้จัก เรากำลังพูดถึง"สาร"ที่ไม่ใช่แค่การพูดคุย แต่"สาร"ในที่นี่หมายถึง อากัปกิริยา การแสดงออก และการไม่แสดงออกด้วย สารจึงไม่ใช่สิ่งที่เราจะสื่ออย่างเดียว แต่การไม่มีสารนั่นก็คือการสื่ออย่างนึง

หลายปีมานี้เราพบปัญหาการสื่อแบบไม่มีสาร อย่างที่หลายคนเข้าใจ เช่น การไม่พูด การไม่แสดงออก การเพิกเฉย นับเป็นสื่อที่ดูมีนัยสำคัญ เป็นสื่อที่(ดูเหมือน)ไม่มีสาร ทั้งที่จริงๆแล้วการไม่แสดงออกนั่นแหละคือสารอย่างหนึ่ง
"สาร"เริ่มกลายเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหา โดยเฉพาะเมื่อเราเลือกจะสื่อสารด้วยความเพิกเฉย เพราะสารบอกความหมายสิ่งที่เราจะสื่อ สิ่งที่เราต้องการ สิ่งที่เราปรารถนา แต่สื่อที่(ดูเหมือน)ไม่มีสาร มักจะสร้างปัญหาให้กับผู้รับสารไม่มากก็น้อย
ผู้รับสาร... ตัวแปรสำคัญในการรับสื่อ ผู้รับสารมี"สิทธ์เลือก"ที่จะรับสื่อหรือไม่ก็ได้ นี่ดูเป็นรูปธรรมที่สุดแล้ว แต่จริงๆผู้รับสาร"ไม่มีสิทธิ์เลือก"เลย มีเแต่สิทธิ์ที่จะสื่อกลับด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ในที่นี่รวมถึงวิธีที่(ดูเหมือนจะ)ไม่มีสารด้วยสาร
สารก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและเข้าใจถูกมากน้อยปะปนกันไป แล้วแต่ว่าผู้ส่งสารและผู้รับสารจะสื่อถึงกันได้มากน้อยและมีประสิทธิภาพมากแค่ไหน เช่น การขับรถบนท้องถนน การส่งสารด้วยการบีบแตร เปิดไฟเลี้ยว เปิดไฟฉุกเฉิน นี่ก็นับเป็นสารได้แล้ว สัญญาณบนท้องถนนดูเหมือนจะเป็นสัญญาณสากาล ที่สื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆเข้าใจได้ไม่ยาก แต่ถ้าสื่อแล้วผู้รับสารไม่เข้าใจก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ ดังข่าวที่มีให้เห็นหน้าในหนังสือพิมพ์รายวัน
การสื่อที่ทำแค่เพียงสื่อจึงไม่สำคัญเท่าสื่อให้ผู้รับสารเข้าใจ หลายครั้งเราฏิเสธไม่ได้ว่า คนส่งสารต้องการสื่อเพียงสิ่งที่ตัวเองต้องการ โดยไม่คำนึงถึงผู้รับสารว่าจะสามารถเข้าใจสารได้หรือไม่ ปัญหาเหล่านี้พบเห็นได้บ่อยเกินไป โดยเฉพาะกับโลกปัจจุบันนั้น ต่างคนต่างใช้ชีวิตแบบรีบร้อน ฉาบฉวย ไม่ยึดติดกับอะไรเป็นเวลานานๆ อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เรามองข้ามความเข้าใจของผู้รับสารได้โดยง่าย ไม่ใช่เพียงผู้รับสารที่เป็นตัวแปรเท่านั้น แต่ความเข้าใจในตัวของผู้ส่งสารที่มีต่อผู้รับสารก็เป็นคีเวิร์ดสำคัญ ที่จะทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เราทุกคนต่างสื่อสาร คนหนึ่งคนสามารถเป็นได้ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร อะไรจะเปลี่ยนแปลงไปถ้าเราพยายามเป็นผู้ส่งสารที่ดี คือคำนึงถึงความเข้าใจของผู้รับสาร และเป็นผู้รับสารที่ใช้วิจารณญาณในการรับสาร ทั้งนี้ก็เพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าเป็นปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาส่วนรวม สังคมคงจะน่าอยู่ขึ้น ถ้าเราเห็นความสำคัญของการสื่อสารมากกว่านี้
...แล้วคุณล่ะคิดยังไงกับการสื่อสาร?
SHARE
Writer
rainnycool
...
ผู้หลงรักธรรมชาติ ชื่นชอบการอ่านและชอบบอกเล่าเรี่องราวต่างๆผ่านตัวอักษร ชอบฟังเพลงPOPและR&B นอกจากนี้ยังรักการดื่มกาแฟเป็นชีวิตจิตใจอีกด้วย

Comments