Earth 25%, Shake 25%, Right 25%, Left 25%
สั่นคลอน

ณ บางจุดของชีวิตเรา สามารถสั่นคลอนแคลนได้ง่าย
ง่ายเหลือเชื่อ ที่ความรู้ความเชื่อทั้งหมดในชีวิตเรา
จะถูกเขย่า ทลาย สิ้นสูญ

ชีวิตผมตอนนี้เป็นเช่นนั้น
ผมเคยมีความเชื่อ
ผมเคยมีความฝัน
ผมเคยคิดว่ามันจริงแท้
แต่บัดนี้

มันเริ่มสั่นคลอน

สิ่งที่เคยคิดว่าดี
คนที่เคยคิดว่าดี
สิ่งที่เราทำลงไปโดยคิดว่าดี
สิ่งที่ทำไปโดยเชื่อคนที่คิดว่าดี


สั่นคลอน


ยังรู้สึกว่าสิ่งที่เคยเกลียด ยังคงไม่ดี
แต่ไม่มั่นใจ
เริ่มไม่มั่นใจว่ามันต่างกันไหม
ลงท้ายทั้งหมดอาจจะเหมือนกัน
จะฝั่งไหนก็ไม่ช่วย
จะฝั่งไหนก็ล้วนสั่นคลอน

อุดมการณ์

ของแบบนั้นหาจีรังไม่

แล้วสิ่งใดที่จีรัง


ยังคงต้องใช้ทั้งชีวิตหาคำตอบต่อไป

SHARE
Written in this book
Fiction %, Reality %
Writer
LettersPart
designer
story about him and her

Comments