High 25%, Low 25%, Human 25%, God 25%
แกอะต่ำกว่าชั้น
ชั้นตังหากที่สูงกว่าแก

ต่ำ
สูง

ทำไมคนเราชอบเปรียบเทียบกันนะ
คนนี้สูงกว่าคนนี้
เธอคนนี้ดูแพง
เธออีกคนดูถูก
คนนี้ฉลาดกว่าคนนี้
ฯลฯ

ผมรู้สึกอับจนกับโลกนี้เสียจริง
โลกแห่งการเปรียบเทียบ
ทุกคนถูกจัดหมวดหมู่ สูงต่ำ
อยากรู้จริง คิดว่าตัวเองเป็นใครถึงมาจัดอันดับ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆได้ ใช่งานการของมนุษย์หรือ

มีคนเคยพูดกับผม
ความชั่วร้ายอันน่ากลัวอย่างหนึ่งของมนุษย์ก็คือ
สำนึกอันลึกซึ้งในใจของเขาในการจัดตัวเองเข้าไว้ในหมวดหมู่ของสังคมด้วยความสูง-ต่ำ
สำนึกอันนี้แหละที่เป็นรากฐานแห่งความเลวร้าย
โชคดีที่ผมไม่ใช่คนทั่วไป
ผมมีพระเจ้าอยู่ในใจ
ผมไม่ใช่คนเปรียบเทียบ
ผมไม่ได้มีอำนาจมากขนาดนั้น
แต่ผมติดตามพระเจ้า
ท่านแบ่งแยกผมจากพวกที่เหลือ
ผมไม่ได้บอกว่าผมสูงหรือต่ำกว่านะ

นี่คือวาจาจากพระเจ้า

SHARE
Written in this book
Fiction %, Reality %
Writer
LettersPart
designer
story about him and her

Comments