Reality 49%, Fake 49%, Sorry 1%, Her 1%

สิ่งที่ทำให้คุณเสียใจคือสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่
แต่ที่จริงไม่ใช่

แล้วเราจะรู้ได้ไง. จะรู้ได้ไงว่าโลกที่เราอยู่นี้เป็นของจริงหรือเป็นแค่สิ่งจอมปลอม จะรู้ได้ไงว่าก้อนเมฆที่เราเห็น
มีตัวตนจริง สัมผัสได้ หรือเป็นแค่สิ่งลวงหลอก
เอาน่า! คุณว่าอย่างไฟฟ้ามีตัวตนจริงๆไหม หรือเราแค่เห็นรูปร่างมันผ่านรูปวาด กระทั่งคลื่นโทรศัพท์. คลื่นไวไฟทั้งหมดอาจเป็นแค่เรื่องโจ๊กก็ได้ ทั้งหมดมันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ ถ้าไม่มีคนจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไหม 
หรือมันมีอยู่แล้วแค่เราไปค้นพบมัน? ตกลงนี่เราคิดค้นหรือค้นพบ? เราเสียบปลั๊กไฟไปโดยที่รู้ว่าไฟจะติด 
เรากดโทรออกโดยที่รู้ว่าจะโทรติด แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันไม่เกิดหล่ะ สมมุติทุกสิ่งนี้มันลวงตาหมด พรุ่งนี้ทุกอย่างที่เรารู้จะพังทลายออกมา ทุกสิ่งที่เชื่อมั่น ทุกสิ่งที่เคยเรียนรู้มา หรือนี่คือความหมายของชีวิต ชีวิตคือสิ่งที่อาจพังทลายลงได้ทุกชั่วขณะ เหมือนตัวตนของเราที่เกิดและดับตลอดเวลา ทุกสิ่งดำเนินขึ้น เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว เป็นธรรมชาติของโลก
ถ้าคิดได้แบบนั้น ที่เราเสียเธอไปคงทำใจได้ง่ายขึ้น


แต่มันไม่ได้สิแค่เสียใจจะบ่นอ้อมโลกทำไมวะ

SHARE
Written in this book
Fiction %, Reality %
Writer
LettersPart
designer
story about him and her

Comments