ไผเว่าไส่........อย่าไปสนใจเขาเลย
 
เปลี่ยนต่อก่อกู้สู้ชีวิต
ใครลิขิตช่างมันขยันไว้

อย่าไปสนเรื่องคนอื่นใครเป็นใคร
แค่ตัวเราก้าวไปด้วยความดี

ความเป็นจริงจะกระจ่างออกมาเอง
อย่าไปเร่งสิ่งอื่นใดไปกว่านี้

แค่คิดดีพูดดีและทำดี
เพียงเท่านี้ที่รู้รับสดับยิน

เขาว่าเราช่างเขาอย่าไปสน
เกิดเป็นคนมีนินทาเป็นอาจินต์

หากไปสนไปยึดติดกับลมลิ้น
จนตายคงไม่สิ้น...กลิ่นน้ำลาย


Pui Pk
2/5/2559
SHARE
Writer
Puipk
Writer
เขียนไปเล่นๆ

Comments