UJ14|D4: ผู้ล่าจาก Zootopia
ตื่นเช้าเหมือนเดิมไปล่าปลาโลมา แล้วไปจะไป snorkeling ที่ Amed ระหว่างทางแวะกินข้าวมีเมนูปลา Barracuda ลองกินดูก็เนื้อแน่นๆ เหมือนปลาไรก็ไม่รู้  

เห็นจากรูปก็น่าไปนะมีวัดใต้น้ำด้วย พอไปถึงก็มีอยู่แค่นั้นแหละ ...

ผมคิดว่า ถ้าใครมาdiving ที่นี่อาจจะเวิคกว่าแค่ snorkeling ก็ได้ เพราะมีหลายๆอย่างให้ดูมากกว่าที่ผมไปดำมาแน่นอล

และก็เดินทางต่อ ย้ายที่พักไปเมือง Ubud เมืองแห่งอารยธรรม
SHARE
Written in this book
UJ14 | Indonesia : Bromo-Ijen-Bali
11-19 April 2016
Writer
sawit
นักอยากเที่ยว
UnknownJourney Ig : l.sawit

Comments