The Truth : ยุคก่อนการค้นพบสัจธรรม
Story 1: พระเจ้า
ผมเป็นหนึ่งคนที่ยังชอบใช้คำศัพท์แบบคนโบราณ เช่นคำว่าพระเจ้า คนในสมัยนั้นเชื่อว่าเขาสามารถใช้ศักยภาพสมองได้ 10% (ความจริงที่ได้รับการยอมรับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2781 มนุษย์โดยเฉลี่ยก่อนยุคแห่งสัจธรรม ใช้ศักยภาพของสมองได้เพียง 5.7% เท่านั้น!) แต่ก็นั่นแหละครับ จะ 5.7% หรือ 10% ก็ไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างกันเหมือนกับพวกเราในปัจจุบันที่ใช้ศักยภาพสมองเฉลี่ยได้ 97% จากข้อจำกัดของศักยภาพสมองดังกล่าวของคนโบราณ ทำให้ไม่สามารถอธิบายสิ่งต่างๆได้ ทุกท่านคงนึกไม่ออกหรอกครับว่าการที่ไม่รู้เหตุผลของสิ่งต่างๆ จะก่อให้เกิดความกลัว ซึ่งความกลัวนี้เองได้ทำให้มีคนกลุ่มหนึ่งได้พยายามอธิบายสาเหตุของสิ่งต่างๆ เพื่อที่จะทำให้คนสมัยนั้นหลุดพ้นจากความกลัวโดยรวบรวมเป็นเรื่องราว หลักการ และกฏข้อบังคับต่างที่เรียกว่า "ศาสนา" ในสมัยก่อนนั้นมีศาสนาใหญ่ๆ อยู่ 4 ศาสนา คือ ศาสนาคริศตร์ ศาสนาอิสลาม ศาสนายิว และศาสนาพุทธ โดยแต่ละศาสนานั้นยังแบ่งออกไปเป็นอีกหลากหลายกลุ่มด้วยนะครับ (น่าจะเรียกว่านิกายนะถ้าผมจำไม่ผิด) ถึงแม้จะมีหลากหลายศาสนานั้น ศาสนาส่วนใหญ่จะสร้างความเชื่อว่าถ้าทำตามหลักการและกฏข้อบังคับต่างๆจะสามารถหลุดพ้น และสามารถไปอยู่กับ "พระเจ้า" ผู้ซึ่งสร้างทุกสิ่งทุกอย่าง และ กำหนดความเป็นไปต่างๆในโลกทั้งอดีต ปัจจุบัน และ อนาคต เรียกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะประสบพบเจอนั้นมาจาก "พระเจ้า" นั่นเอง ไม่มีใครรู้และจินตนาการถึงเลยว่า "พระเจ้า" ที่พวกเขาศรัทธานั้นแท้จริงแล้วก็เป็นเพียง มนุษย์คนหนึ่งในยุคของพวกเราที่มีความชื่นชอบท่องเทียวและพบปะพูดคุยกับคนในอดีต ในช่วงก่อนที่จะมี กฎหมายบังคับห้ามสนทนาในเชิงชี้นำกับบุคคลในยุคก่อนสัจธรรมนั่นเอง ถึงแม้ในยุคนี้จะไม่มีใครสนใจการเดินทางย้อนเวลาของคนกลุ่มนั้นแล้ว แต่รู้ไหมครับ คนกลุ่มนั้น มีอิทธิพลต่อคนในยุคสมัยนั้นมากจนสามารถกล่าวได้ว่า "พระเจ้า" และ "ศาสนา" ถือเป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิตของคนในยุคนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียว แต่การแบ่งความรู้เชิงชี้นำให้กับมนูษย์ในยุคนั้น ก็เหมือนเป็นดาบสองคม เนื่องจากความตื้นเขินของความคิดคนในสมัยนั้น ทำให้เกิดการตีความและเข้าใจไปในแบบผิดๆ จนเกิดความขัดแย้งกันรุนแรง ชนิดที่ว่าเป็นสงครามเลยนะครับ โดยข้อมูลระบุว่า 67% ของความขัดแย้งในยุคก่อนสัจธรรม มาจากความเชื่อที่ต่างกันใน "พระเจ้า" และ "ศาสนา" นี่แหละครับ
ในปัจจุบัน คำว่า "พระเจ้า" รวมถึง "ศาสนา" ได้หายไปจากโลกเราแล้ว ไม่มีการประกาศเลิกใช้อย่างเป็นทางการ ข้อมูลระบุว่ามนุษย์คนสุดท้ายที่นับถือศาสนาได้ตื่นขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2708
SHARE

Comments