ฉันคือ..ความ..

  ความหมายของเราคือ ..ความรู้สึกเชิงบวก เป็นความรู้สึกนึงที่เราจะได้รับจากคนอื่นเท่านั้น..ถึงแม้บางครั้งจะเกิดขึ้นกับตัวเอง..บางคนรู้ตัวบางคนไม่รู้ตัว..คนที่ได้รับความรู้สึกนี้..บางคนรู้สึกตัวก้อจะรู้สึกอบอุ่นใจ..บางคนไม่ทันได้เห็น..อาจจะมาจากการมองข้าม..ความใกล้เกินไป..ความไม่คาดคิด
#อักษรแสนกล
#๕ซษฒ๕.โ๔฿ฅ

______________ ( n_n ) ______________

  ไม่มี " ใคร " ..ยินดีเปลี่ยนอะไรเพื่อ.." เรา " 

...ก็เหมือนกับ...

" เรา " ไม่ได้..ยินดีที่จะเปลี่ยนอะไรเพื่อ " ใคร "

แต่วันหนึ่ง..ที่สถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้น..
" ความเปลี่ยนแปลง " จะเกิดขึ้นมาเองจาก
การปรับตัวของกันและกัน 
#อักษรแสนกล
#๕ซษฒฌ),..ยฯฉ),ฅ

________________( -,- ) ___________


สอง..สภาวะความรู้สึก
สอง..ข้อความที่สื่อ

หนึ่ง..ผู้เรียบเรียง 


 SHARE

Comments