...ไม่หล่นหายไปตามกาลเวลา
เมื่อผ่านช่วงชีวิตมากขึ้น เคยกลัวหรือไม่ว่าจะมีใครหล่นหายไปในระหว่างทางที่เดินมา?

   ในทุกๆวันของการดำเนินชีวิตมีทั้งคนที่เดินเข้ามาและคนที่เราเดินเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในช่วงเวลาของกันและกัน สร้างประสบการณ์และเรื่องราวต่างๆมากมายร่วมกัน แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือทุกคนต่างก็มีสิ่งที่ต้องกระทำทั้งนั้น มันมักมาพร้อมกับคำว่า ภาระ หน้าที่ หรือความรับผิดชอบ เป็นผลให้เราทุกคนไม่สามารถที่จะใช้เวลาร่วมกันไปได้ในทุกช่วงวัน แล้วเราควรจะทำอย่างไรเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีเหล่านั้นให้คงอยู่ไปตลอด

   การสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันจนแปรเปลี่ยนเป็นความผูกพันไม่ใช่เรื่องที่ทำได้โดยง่าย นั่นหมายถึงการที่บุคคลจะต้องร่วมกันก้าวผ่านช่วงเวลาต่างๆไปด้วยกัน ทั้งเรื่องที่ง่ายอย่างการเดินจับมือกันข้ามถนน หรือจนกระทั่งวันที่เผชิญอุปสรรคร่วมกัน ไม่เข้าใจกันมากที่สุด ทว่าการสร้างความสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องยากที่สุด หากแต่เป็นการรักษาความสัมพันธ์นั้นให้คงอยู่ต่างหาก

   ดังนั้นแล้วการมองเห็นความสำคัญของบุคคลที่ผ่านเข้ามาในช่วงเวลาต่างๆของชีวิตเป็นสิ่งที่จะคอยย้ำเตือนความสันพันธ์ระหว่างตัวเรากับบุคคลเหล่านั้น ไม่ว่าเรื่องราวที่เคยผ่านมาจะเป็นสิ่งน่าจดจำหรือควรนำไปเป็นบทเรียนชีวิต อย่างน้อยก็จะทำให้รู้ได้ว่าบุคคลใดควรค่าแก่การรักษา
จงให้ความสำคัญแก่ความสัมพันธ์ที่มีอยู่
   


SHARE
Written in this book
Bubble's memorandum
ความรักที่เคยผ่านมาในช่วงชีวิต ทั้งที่ได้พบเจอกับตัวเองและจากคนรอบข้าง

Comments