ทักษะสำคัญกว่าความรู้
ความรู้ของคนเรานั้นมีได้ไม่จบสิ้น แล้วยิ่งทุกวันนี้ เราทุกคนอยู่ในยุดที่เรียกว่า ความรู้ล้นโลก มีความรู้อยู่เต็มไปหมด คำถามก็คือ เรารู้แล้วได้อะไร ความรู้นั้น ไม่สำคัญเท่าทักษะในกระประยุกต์ใช้ความรู้ของเรานั้น ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ กล่าวคือสามารถนำความรู้ที่มี มาทำกินได้ สามารถใช้ความรู้ที่เราร่ำเรียนมา เพื่อมาประกอบอาชีพได้ แต่หากว่าเรามีความรู้มากมาย แต่ขาดสิ่งที่เรียกว่าทักษะในการใช้งานความรู้ ก็จะเข้าข่ายที่โบราณว่า ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด ดังนั้น สิ่งสำคัญคือการลงมือทำ ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้เรียนรู้มา เพื่อให้เกิดทักษะ ยิ่งผิดพลาดบ่อยเท่าไหร่ยิ่งดี เพราะนั้นจะทำให้เรราได้เรียนรู้เร็วขึ้น และมากกว่าการทำแต่สิ่งที่ถูกต้อง และคุ้นเคยเสมอมา
   ทำในสิ่งที่รัก รักในสิ่งที่ทำ ใส่ฉันทะเข้าไปเยอะๆ จะ เกิดความพยายามขวนขวายตามมาเอง สุดท้าย้ราก็จะเรียนรู้และสามารถแก้ไข จุดบกพร่องต่างๆ ให้หมดไปและกลายเป็นผู้ที่มีความโดดเด่นในด้านนั้นๆ หรือที่เราเรียกว่า ประสบความสำเร็จนั้นเอง ^^ 

SHARE
Writer
macro
writer
never

Comments