เพราะทุกสิ่งนั้นชั่วคราว
1.
วันนึงบ้านที่เราอยู่ ก็จะไม่ใช่บ้านของเราอีกต่อไป
วันนึงรถที่เราขับ ก็จะไม่ใช่รถของเราอีกต่อไป
วันนึงโทรศัพท์มือถือที่เราใช้ ก็จะไม่ใช่โทรศัพท์มือถือของเราอีกต่อไป
ไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริง

2.
วันนึงคนที่เรารู้จัก ก็จะไม่รู้จักเราอีกต่อไป
วันนึงคนที่เรารัก ก็จะไม่อยู่รักเราอีกต่อไป
วันนึงคนที่เราเกลียด ก็จะไม่อยู่เกลียดเราตอบอีกต่อไป
ไม่มีใครอยู่กับเราตลอดไปอย่างแท้จริง

3.
วันนึงวัยเด็ก ก็จะไม่อยู่ให้เราได้ซุกซนอีกต่อไป
วันนึงวัยหนุ่มสาว ก็จะไม่อยู่ให้เราได้สุขสมอีกต่อไป
วันนึงวัยชรา ก็จะไม่อยู่ให้เราต้องทุกข์ทนอีกต่อไป
ไม่มีวัยไหนอยู่กับเราได้คงทนอย่างแท้จริง

4.
วันนึงความสุข ก็จะไม่อยู่ให้เราได้เก็บเกี่ยวอีกต่อไป
วันนึงความทุกข์ ก็จะไม่อยู่ให้เราต้องเศร้าหมองอีกต่อไป 
วันนึงความกังวล ก็จะไม่อยู่ให้เราต้องเหนื่อยใจอีกต่อไป
ไม่มีอารมณ์ไหนที่อยู่กับเราตลอดไปอย่างแท้จริง

5. 
วันนึงความเหนื่อย ก็จะไม่อยู่ให้เราต้องเมื่อยล้าอีกต่อไป
วันนึงความลำบาก ก็จะไม่อยู่ให้เราต้องสาหัสอีกต่อไป
วันนึงความสบาย ก็จะไม่อยู่ให้เราได้เสพติดอีกต่อไป
ไม่มีช่วงเวลาไหนอยู่กับเราตลอดไปอย่างแท้จริง

เพราะทุกสิ่งเกิดขึ้นอย่างชั่วคราว
และทุกอย่างดำรงอยู่แต่ไม่ยั่งยืน

วันนึงที่เราเบื่อของบางสิ่ง เราก็จะไม่อยากได้มันอีกต่อไป แม้วันนี้เราจะต้องการมันมากแค่ไหนก็ตาม

วันนึงที่เราต้องปล่อยของบางอย่าง มันก็จะไม่ได้อยู่ให้เราได้ใช้มันอีกต่อไป แม้วันนี้จะของสิ่งนั้นจะมีประโยชน์แค่ไหนก็ตาม

วันนึงที่เราต้องจากใครบางคน ไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายก็ตาม ความรู้สึกต่างๆ ที่เราเคยมีต่อเขา ก็จะไม่มีความหมายอีกต่อไป

วันนึงที่เราต้องแก่ ไม่ว่าเราจะเคยสวยหรือหล่อแค่ไหนก็ตาม สิ่งดีงามเหล่านั้นก็จะไม่มีวันย้อนกลับคืนสู่สภาพเดิมอีกต่อไป

เพราะทุกอย่างคือสิ่งชั่วคราว แม้กระทั่งลมหายใจของตัวเราเอง
SHARE
Writer
I_Am_Nida_A
writer
เพราะทุกวันมีเรื่องราวให้เราได้บันทึก

Comments

khaikung
4 years ago
แต่การพบกันมันจะอยู่ในความทรงจำตลอดไปเลย :)
Reply
I_Am_Nida_A
4 years ago
ขอให้ความทรงจำแจ่มชัดอยู่อย่างนั้น ไม่เป็นสีจางในวันนึงเนอะ ^^