Wars
Content is free
Time is money
.
พอถึงจุดหนึ่ง คนที่รักษาเวลาไว้กับตัวเองได้ ถึงจะเริ่มดึงดูดเวลาของผู้อื่นได้ ผู้คนเข้าใจหลักการนี้มากขึ้นเรื่อยๆ เวลามีค่าขึ้นเรื่อยๆ มูลค่าเวลาของแต่ละคนจึงไม่เท่ากัน
.
เมื่อมีผู้คนต้องการเวลาของเรามากขึ้น มีตัวบ่งบอกตัวเลขชี้วัดค่ามากขึ้น เวลาของเรายิ่งสร้างผลกระทบต่อผู้อื่นมากขึ้น ผู้คนต้องการจ่ายเวลาให้ตัวเองมากขึ้น ใช้เวลาของตัวเองเพื่อตัวเอง ไม่ยอมแลกเปลี่ยนกับเงิน
.
การปะทะกันของเงินกับเวลา เมื่อสองสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและไม่มีวันล่มสลายปะทะกัน
.
จังหวะที่แปลกไป ของ Gen Y คือผลของการต่อสู้กันของเงินกับเวลา เมื่อเวลาเริ่มมีค่ามากกว่าเงิน นับตั้งแต่การกำเนิดของเงิน(อัตราแลกเปลี่ยน) เพื่อควบคุมเวลา ทรัพยากรเคยถูกล่าด้วยเวลา เมื่อเงินที่ใช้ล่าเวลามีมากจนเกินไป เงินกลายเป็นทรัพยากรกำลังถูกเวลากลับมาล่าอีกครั้ง
.
สังเกตุได้จาก ปัญหาทางการเงินและเศรษฐกิจที่บ่อยขึ้น ถี่ขึ้น รุนแรงขึ้น ซับซ้อนขึ้น เพราะการล่าเงินมีมากขึ้น ทุกคนถูกปลูกฝั่งให้ไล่ล่าเงิน ทุกคน นี่คือเหตุผลพื้นฐาน ตั้งแต่เด็ก พวกเราเลิกล่าสัตว์ เพาะปลูกน้อยลง ขอเงินพ่อแม่ เด็กๆรู้จักเงินเร็วมาก ทุกคนต้องขอเงิน เวลาเริ่มโจมตีเงินถี่ขึ้น ทุกคนมีเวลา มีเวลาที่คิดจะจัดการเงินอย่างไร ความสนใจในการจัดการสิ่งอื่นน้อยลง เพราะเราต้องจัดการเงินก่อน พ่อค้าแม่ค้าเริ่มโจมตีพนักงานออฟฟิต ประชาชนไม่พอใจรัฐ ภาครัฐกีดกันภาคธุรกิจ เงินกับเวลาปะทะกันตลอดเวลา 
.
โลกกำลังปรับสมดุลของเงินกับเวลา คนที่เข้าใจจึงพยามสร้างตัวแปลใหม่ หรือระบบเงินตราจะล่มเพื่อยอมถอยรอเวลาเรื่อยๆ จนกว่าเวลาจะสร้างคำตอบใหม่ๆ
ผู้คนจะทนได้แค่ไหนเมื่อเวลาที่เงินแพ้
เพราะมีคนจำนวนมากลุ้นให้เงินแพ้


SHARE
Writer
TAHM
Developer Experience
เรียนจบตกงาน หางานได้ ไม่ได้เท่ขนาดนั้นหรอก นักการตลาดหนุ่มไฟแรงแหกโค้งรถพัง

Comments