ไม่รู้ / Don’t know
ไม่รู้และไม่รู้ / Don’t know.

นอสตราดามุสและมิสเตอร์บีน / Nostradamus and Mister Bean.
ไม่รู้ / Don’t know.
อริสโตเติลและเพลโต้ / Aristotle and Plato.
ไม่รู้ / Don’t know.
มูฮัมหมัดและเยซู / Muhammad and Jesus.
ไม่รู้ / Don’t know.
นิทเช่และโชเพนฮาวเออร์ / Nietzsche and Schopenhauer.
ไม่รู้ / Don’t know.
ประยุทธ์และทักษิณ / Prayuth and Thaksin.
ไม่รู้ / Don’t know.
อารยาและฤกษ์ฤทธิ์ / Araya and Rirkrit.
ไม่รู้ / Don’t know.
อังคารและเนาวรัตน์ / Ang-karn and Nawarat.
ไม่รู้ / Don’t know.
ณเดชและมาริโอ้ / Nadech and Mario
ไม่รู้ / Don’t know.
แมวและหมา / Cat and dog.
ไม่รู้ / Don’t know.
กระดาษทิชชู่และกระเป๋า / Tissue and bag.
ไม่รู้ / Don’t know.
ดาวหางและหลุมดำ / Comet and black hole.

ไม่รู้ / Don’t know.
ไม่รู้และไม่รู้ / Don’t know and don’t know.
ฉันไม่รู้เช่นกัน / I don’t know too. 
SHARE

Comments