รู้ไหมว่า...พระเจ้ารักคุณ
มีใครเคยบอกคุณหรือยังว่า พระเจ้ารักคุณ
คุณเชื่อเรื่องนรก สวรรค์มั้ย
แล้ว... ถ้าจบชีวิตบนโลกใบนี้แล้ว คุณจะได้ไปสวรรค์หรือป่าว
ถ้าเราบอกว่า พระเยซูจะช่วยคุณให้ได้ขึ้นสวรรค์หละ คุณจะเชื่อไหม

เราอยากบอกคุณว่า
พระเจ้ารักคุณ
เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้น จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์...

เพราะว่าไม่มีใครทำดีเพียงพอที่จะได้ขึ้นสวรรค์
เพราะว่าไม่มีใครไม่เคยทำบาป
เพราะว่าทุกคนต้องชดใช้ความบาป

แต่


พระเจ้าทรงเมตตาเรา รักเรา ช่วยเราไม่ให้ตกลงในบึงไฟนรก
พระเยซูคริสต์ ลงมาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้เรา
พระองค์ฟื้นคืนพระชนม์ในวันที่ 3 เพื่อยืนยันว่าเราจะได้ชีวิต
เพราะพระองค์เราจึงได้รับความรอด พ้นจากนรก และได้พบกับความรักของพระเจ้า
อีกครั้ง...
พระเยซูคริสต์ตรัสว่า เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์
คือชีวิตที่อิ่มเอมและมีความหมาย
รู้แล้วใช่ไหมคะว่า พระเจ้ารักเรา มากแค่ไหน

SHARE

Comments