ควันไฟเมื่อครั้นยังเด็ก / Smoke in the child time
เสียงเพรียกของแม่ดังขึ้นในความฝัน / Mom voice loud in the dream.
ฉันกึ่งกลับกึ่งตื่นในความฝันของตนเอง / I half-asleep in my dream.
เสียงใบไม้และเปลวไฟเสียดสีกันอยู่ข้างบ้าน / Leaf and fire scratch near house.
ควันไฟลอยขึ้นสูงเหมือนน้ำตก / Smoke float high like waterfall.
บ่อน้ำหลังบ้านเหือดแห้ง / Pool in backyard run dry.
เหลือเพียงก้อนดินและเศษขยะ / Just have soil and garbage.
ห้องครัวเต็มไปด้วยผักและเครื่องเทศ / Kitchen full of vegetable and spices.
เนื้อวัวเกลือกกลิ้งในกระทะ / Beef tumble in the pan.
ฉันหลับอีกครั้งในห้องครัว / I sleep again in the kitchen.
ตื่นขึ้นมาในสนามกีฬาของโรงเรียน / Wake up in field at school.
ลูกบอลเก่าๆกลิ้งไปทั่วสนาม / Old ball roll over field.
ถุงเท้าเหม็นหืนพาดอยู่ริมรั้ว / Dirty socks lay on fence.
ฉันหลับอีกครั้งในข้างสนาม / I sleep again near the field.
ฉันเห็นร่างกายของฉันกำลังเดินทางไปมัสยิด / I see my body walk to mosque.
กุโบร์ประจันหน้าร่างกาย / Graveyard fight with body.
ฉันหลับไปอีกครั้งก่อนจะเข้ากุโบร์ / I sleep again before entrance to graveyard.
ฉันอยู่บนเตียงนอนที่ร้อนอบอ้าว / I sleep on the bed with hot weather. 
ฉันเลยหลับเป็นครั้งสุดท้าย / I sleep last time.

SHARE

Comments