ตกงาน / Jobless
ฉันเรียน / I’m learning.
ฉันสนุก / I’m fun.
รักการเรียนรู้ / Love to learn.
อีกสองเดือน / Two months.
ฉันตกงาน / I’m jobless
ตกงาน /Jobless.
ตกงาน /Jobless.
ตกงาน /Jobless.
ตกงาน /Jobless.
ตกงาน /Jobless.
ตกงาน /Jobless.
ตกงาน /Jobless.
ตกงาน /Jobless.
ตกงาน /Jobless.
ตกงาน /Jobless.
ตกงาน /Jobless.
ตกงาน /Jobless.
ตกงาน /Jobless.
ตกงาน /Jobless.
ตกงาน /Jobless.
ตกงาน /Jobless.
SHARE

Comments