อย่าให้อารมณ์เหนือความรู้ แบบนั้นมีค่าเท่าคนไม่รู้
ปัญหาของความไม่รู้ คือความไม่รู้ว่าไม่รู้
ปัญหาของความรู้ คือความรู้ว่ารู้แล้ว
ปัญหาของความไม่รู้ ว่าเคยรู้อยู่แล้ว คือความที่ขาดสติ
ปัญหาของความรู้ ว่าเราไม่รู้ คือขั้นต่อไปที่ว่า
เราก็ไม่รู้ว่าจะรู้ได้ยังไง

• ความรู้ ความไม่รู้ ตัวรู้เองนั้นไม่มีคุณค่า
แต่สติที่สามารถบอกตัวเองได้ทันจังหวะ นั้นมันมีค่า

• สติมีค่ามากกว่าความรู้.
เพราะสติจะทำให้เราไม่ก่อเหตุด้วยความไม่รู้
สติจะทำให้ความรู้ที่เรามี นำมาใช้งานได้จริง

• 
ความรู้ที่รู้แล้ว หากขาดสติ มันก็คือไม่รู้
ยุคแห่งข้อมูลข่าวสารนี้เป็นกันมาก. โดยเฉพาะเมื่อมีความกดดัน ทั้งจาก คน เงิน หรือ เวลา ขึ้นมา ความรู้ที่เคยมีก็กลายเป็นลืมไปทั้งสิ้น

• คนยุคนี้ส่วนมาก ถูกสอน และ เรียนรู้กันมาว่า
ตนรอบๆ ตัวเขาส่วนมากก็ปล่อยให้อารมณ์ ที่เกิดขึ้น ต่อสิ่งกระทบจิตใจ กระทบความรู้สึก นั่นมาเป็นใหญ่. แล้วก็ปล่อยให้อารมณ์นั่นแหละ เป็นสารตั้งต้น พาให้กระทำสิ่งต่างๆ ไปโดยขาดความรู้ ขาดการพิจารณา เอามาประกอบ มาประคอง ชีวิต

สติจึงสำคัญกว่าความรู้
ฝึกการเรียนรู้ทุกวันจากการใช้ชีวิตแล้ว
อยากให้หันมาลองฝึกสติบ้าง

เรามีอาวุธ(ปัญญา ประดุจดังอาวุธ) มากมาย
แต่หากขาดสติ เลือกใช้ไม่ถูก อาวุธนั้นนอกจากจะไร้ค่าแล้ว หลายครั้ง บาดนิ้วบาดมือเราง่ายๆ

อ้อ ความรู้ยุคนี้หลายอย่าง ไม่จำเป็นต้องรู้ ชีวิตก็จะเดินต่อไปได้

SHARE
Writer
Sahutsa
Unknow creature
Life is series of choices you make.™ "We are not what we can do, but we are thing we do."

Comments

WhitePaper
4 years ago
ล้ำลึก ครับ
Reply